PHP – Poznámky k programovaniu skratky a symboly

*  Hviezdička v php znamená označenie všetkého

= priradenie napríklad : $page_name = basename

== dvojité rovná sa používa na porovnanie dvoch hodnôt.
Príklad :  $page_name == ‚index‘

// komentár – Komentár sa v php jazyku označuje //

basename = Vráti posledný segment poslednú časť cesty k súboru tento
Príklad : $page_name = basename($_SERVER[‚SCRIPT_NAME‘], ‚.php‘);
if ( $page_name == ‚index‘ ) $page_name = ‚home‘;

ucfirst – všetky písmena malé len prve je veľké použije sa informácie z $page_name
Príklad : <?php echo ucfirst($page_name) ?>

Zavináč

Hľadáte skratku pre znak zavináč alebo jeho recept u nás nájdete všetko. Skratky pre Windows, Apple alebo Android. Čo vlastne zavináč je akú ma históriu kto ho vymyslel o tom sa budeme baviť na tejto stránke.

Skratka pre operačný sistem Windows 95,97,2000,me,xp,7,8,10

Skratka zavináča podľa krajín

Slovenská klávenica
 • Pravý kláves ALT + V
 • Ľavý kláves ALT + 64
 • Kláves CTRL + ALT + V

 

 

Photoshop – Vonkajšia a vnútorná žiara na objekte alebo bežnéj fotke

Návod ako vytvoriť 3D žiaru okolo okrajov v Photoshope.

Túto možnosť v photoshope môžte použit pre rôzne účeli či pre tvorbu reklamných banerov alebo úpravu fotiek.

 1. Krok vytvorte objekt v tomto prípade sa jedná o obdĺžnik.
 2. Krok kliknite rychlo 2x na prázdne pole vedla miniaturky obrázka.

3.Krok nastavte si všetky nastavenie podľa obrázku a pohrajte a skúšajte ďalej podľa potreby.

V poslednom kroku si pozrite rozdiel efekt sa dá nastavit na mnoho štýlov je už iba na vás aký si vyberiete.

Viac o photoshope nájdete na našom webe v menu pod názvom Photoshop.

 

Výpočet ceny s a bez DPH – Online Kalkulačka

Vypočítajte si pomocou našej online kalkulačky cenu s DPH a cenu bez DPH všetky údaje sú aktuálne z dňa 13.06.2018.

V prvej variante zadajte do horného polička cenu bez DPH
V druhej variante zadajte do horného polička cenu s DPH

 

 

 

 

Kalkulačka pre výpočet obvodu štvorca

Vypočítajte si online obvod štvorca pomocou online nástroja ktorý sa nachádza v spodnej časti stránky.

Pre výpočet bude potrebovať základný rozmer a to dĺžku strany.

 • o = obvod
 • a = strana

Vzorec

o = 4 × a

Pre automatický výpočet zadajte do políčka s označením a – dĺžku strany štvorca po vyplnení políčka s názvom „Strana ( a )“ sa vám zobrazí výsledok v dolnej časti ktorá je pomenovaná o = obvod ( Výsledok ). Ak chcete kalkulačku reštartovať použite tlačidlo reštart.

 

 

 

 

Kedy používame čiarku

Prípady v ktorých píšme čiarku:

 • Oslovenia a pozdravy
 • Citoslovcia
 • Hodnotiace častice
 • Vymenúvanie- viacnásobný vetný člen
 • Prívlastok
 • Vytýčený vetný člen
 • Súvetia

Oslovenia a pozdravy:

 • Oslovenia: „Dovoľte mi privítať vás, vážení prítomní, na tomto podujatí!“
 • Pozdravy: „Ahoj, ako to ide?“

Citoslovcia:

 • Čiarku píšeme, ak vo vete nahrádzajú vetný člen: „Hav-hav, ozvalo sa z Dunčovej búdy.“

Hodnotiace častice:

 • Čiarku píšme, ak sa týkajú významu celej vety:

„Tieto kvety, očividne, nie je možné pestovať v našich podmienkach.“

Vymenúvanie- viacnásobný vetný člen:

 • „Naši spolužiaci sú múdri, šikovní, kreatívni a učenliví.“

POZOR:

čiarka sa nepíše ak sú členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či – platí v jednoduchej vete aj v súvetí

( „Kúpila som ovocie a zeleninu.“ )

čiarka sa však píše pri kombináciách i-i, aj-aj, ani-ani, alebo-alebo, buď-alebo, či-alebo – platí v jednoduchej vete aj v súvetí

( „Kúpila som aj ovocie, aj zeleninu.“ )

Prívlastok:

 • Prívlastok rozvíja iné vetné členy, je ohraničený čiarkami:

„Ja, tvoja najlepšia kamarátka, by som ti k tvojmu úspechu rada zablahoželala ako prvá.“

„Moja mama, inteligentná a šikovná žena, dnes znova zachránila situáciu.“

Vytýčený vetný člen:

 • „Lúčne kvety, tie má najradšej.“
 • „Domov, tam sa vždy cíti bezpečne.“

Súvetia:

 • Podraďovacie súvetie- hlavná a vedľajšia veta sú vždy oddelené čiarkou: „Keď som tam prišiel prvý raz, bol som naozaj prekvapený.“
 • Priraďovacie súvetie- (platia podobné pravidlá ako pri viacnásobnom vetnom člene) čiarka sa píše ak vety nie sú spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či: „Učila sa, ale skúšku nespravila.“

Spojenia a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom- vždy sa pre nimi píše čiarka:
„Hovorili že sú zodpovední, a pritom neustále porušujú pravidlá.“
„Som odcestovaná, a preto ruším dnešné stretnutie.“

Kedy používame veľké a malé písmená

Ak sa stále mýlite pri písaní veľkých písmen tak by ste si určite mali prečítať tento článok ktorý sa presne týmto problémom bude hlbšie zaoberať. V dolnej časti tejto stránky sme pre Vás detailné rozpísali kedy sa má správne veľké písmeno napísať a kedy nie. Veľké písmená sa v slovenskom jazyku píšu v príde že ide o krstné meno alebo priezvisko pri názvov ulíc a pri pomenovaní príslušnosti obyvateľov krajín, názvy organizácií, inštitúcií, sviatkov, vysokoškolský titul, titul pred menom a v mnoho ďalších prípadov.

Prípady kedy používame veľké písmená:

 • začiatky viet
 • oslovenia v listoch
 • vlastné podstatné mená
 • špeciálne prípady prídavných mien
 • skratky a značky

Začiatky viet:

 • Veta sa vždy začína veľkým písmenom, bez ohľadu na to akým slovom/slovným druhom sa začína
 • Príklady:

Choď kúpiť chleba, prosím.“
Učiteľ by mal byť spravodlivý.“
Tento obraz sa mi naozaj páči.“

Oslovenia v listoch:

 • V listoch, či v iných formách písomnej komunikácie, používame pri osloveniach veľké písmená- najmä, ak ide o formálnu komunikáciu

Príklady:

„Tento list Vám píšem z dôvodu…“
„ A tak by som Vás, prostredníctvom tohoto listu chcela pozvať…“
„…. píšem Ti tento list a posielam Ti s ním kúsok tepla zo slnečného Egypta!“

Vlastné podstatné mená:

 • Pomenovania príslušníkov národov/obyvateľov

Príklady:
Žid, Austrálčan, Slovák, Zvolenčan, Bratislavčan, Záhorák…

 • Pomenovania geografických útvarov, názvy mostov +námestí +ulíc a pod., názvy organizácií, názvy umeleckých a literárnych diel či útvarov ( noviny, časopisy ), názvy sviatkov…

Príklady:
Stredozemné more, Prístavný most, Štefánikova ulica, Ulica Ľudovíta Štúra, Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Maco Mlieč ( J.G. Tajovský ), Veľká noc, Vianoce…

 • Mená a priezviská- ľudské aj zvieracie

Príklady:
Sherlock Holmes, Anna, Pejko, Micka…

Prídavné mená:

 • Privlastňovacie prídavné mená ( pokiaľ sú odvodené od vlastných podstatných mien )

Príklady:
Dankina mama, Annin počítač, Pejkova mrkva…

 • Prívlastky- mená historických osobností

Príklady:
Alexander Veľký, Filip Pekný…
( prívlastok môže byť aj vo forme podstatného mena – Konštantín Filozof… )

 

Skratky a značky:

 • Akademické tituly: M, Ing., MVDr. …
 • Iniciálové skratky: SNP, , SR
 • Skratkové slová- všetky písmená sú veľké: TANAP, CHEMKO
 • Značky chemických prvkov/zlúčenín: NaCl, O, H
 • Mená a priezviská píšeme stále s veľkým začiatočným písmenom v tomto prípade nezáleží akom type vety ho používate ani kde je meno alebo priezvisko vo vete umiestnené. V dole uvedenom príklade si ukážeme aj prípady s titulom kedy sa píše meno a priezvisko s veľkým písmenom.

( Peter Novak, Katarína Košická, Ján Novák, Ing. Peter Košický, Mgr Ján Kováč, Pán Novák, Pani Novákova)

 • Privlastňovacie prídavné mená sú to prídavné mená ktoré sú odvodené od mien. Najčastejšie sa s týmto prípadom stretávame pri ženských priezviskách kde sa na konci pridáva prípona ová príklad :

Pán Buko – Pani Buková dole uvedený prípad vám pomôže pochopiť princíp používania. (Marianov dom, Buková žena, Petrov pes, Ďuricova manželka, Bekerovký dom)

 • Mena a názvy ulíc, námestí, kúpeľov, mostov, miest, krajov a podobne v takých prípadoch píšeme počiatočné písmeno vždy veľké. Ak sa názov ulice skladá z dvoch slov tak sa v tomto prípade píše stale veľké písmeno pri provom slove a malé pri druhom výnimku tvoria len ak je druhé slovo meno alebo priezvisko.

Pre názornú ukážku si uvedieme pár príkladov kedy sa píšu názvy a mená ulice veľkým začiatočným písmenom (Štefánikova ulica, Ulica M. R. Štefánika , Univerzita Karlova, pozývame vás do Bardejovských Kúpeľov na 150 výročie, Karlovo námestie) Takto by sme mohli pokračovať do nekonečna stačí si uvedomiť aky je princíp a samozrejme si to uchovať v hlave do budúcna.

Pomenovania občanov a príslušníkov národov v tomto prípade píšeme veľké písmeno stále či už ide o pomenovanie štátne alebo regionálne dobrý priklad je slovo Bratislavčan kde píšeme automatický veľké písmeno pri slove Slovák je to tiež začiatočné písmeno veľké. Pozrite si pár príkladov ktoré sme pre vás pripravili. (Poliak, Slovák, Bratislavčan , Západoslovenský, Košičan, Holanďan, Nemec, Američan, Róm, Indián a tak ďalej…)

Kedy sa píše malé písmeno

Rodové a druhové mená sú názvy rastlín a živočíchov ich druh alebo rod ktoré stále píšeme malým začiatočním písmenom. Dole uvedené príklady Vám pomôžu pochopiť princíp (mačka domáca, lastovička domáca, bocian biely a tak ďalej…)

Pomenovania jazykov tieto pomenovania sa píšu s malým písomnom viď príklad (nemčina, latinčina, angličtina, polščina, slovenčina a tak ďalej…)

Veríme že vám tento článok pomohol sa zorientovať v tom kedy sa píšu malé a kedy veľké písmená v slovenskom jazyku veríme že nám ostanete verný aj do budúcna. V nasledujúcich mesiacoch budú prídavné ďalšie zaujímavé články, ktoré sa budu venovať slovenskému jazyku.

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa píše široké o s dvoma bodkami – Klávesnicové skratky

V tomto článku si vysvetlime ako si jednoducho na slovenskej klávesnici napíšete o s dvoma bodkami ktoré sa použitá hlavne v nemeckom jazyku. Na slovenskej klávesnici sa tento symbol nenachádza preto si môžte pre jeho vygenerovanie použiť klávesnicovú skratku ALT + 148 v prípade veľkého písmena o s bodkami použite skratku ALT + 153. Ak sa na vašej klávesnici nenachádza číselná klávesnici odporučme vám skopírovať si znak o s bodkami priamo z našej webovej stránky.

S prípadom kedy budete potrebovať napísať o s bodkami sa v slovenskom jazyku často nestretnete aj preto je najčastejšie využitie pri písaní cudzích slov a to hlavne z nemeckého jazyka.

Skratky

Pre vygenerovanie tejto skratky budete potrebovať číselnú klávesnicu viac nájdete na obrázku pod textom.

 1. ĽAVÝ ALT + 153 (číselná klávesnica) = Ö
 2. Ľavý Alt + 0246 (číselná klávesnica) = ö
 3. ĽAVÝ ALT + 148 (číselná klávesnica) = ö

Príklady kedy sa píše o s bodkami

 • höfliche, tröstend, verhören, geschöpf, göttlich, tröpfeln, ölpreise, unförmig, fördernd, stöhnend, schöpfte, spöttern, abgelöst, religiös, vergönnt

Dálšie podobné príklady

– ALT + 147 – malé
– ALT + 0242 – Veľké Ô
– ALT + 132 – malé široké ä
– ALT + 142 – veľké široké Ä
– ALT + 148 – o s bodkami ö
– ALT + 153 – Veľké O s bodkami Ö
– ALT + 129 – u s bodkami ü
– ALT + 154 – veľké U s bodkami Ü

 

Dúfame že vám tento príspevok pomohol. Pre viac znakov si pozrite našú stránku ktorá vám pomôže naučiť sa všetky klávesnicové skratky.

 

 1. Viac o téme špeciálne znaky nájdete na hlavnej stránke.
 2. Ak hľadáte skratky pre system Windows kliknite na odkaz.
 3. V prípade že hľadáte skratky pre smajlíkov nájdete ich tu.
 4. Ak na našej stránke nenájdete to čo hľadáte pozrite si web stránky Microsoft kde nájdete v sekcii Windowszvyšné dostupné informácie.
 5. Ak ste u nás nenašli informácie ktoré sú pre balíček Office (Excel – Word) kliknite na odkaz