Microsoft Word

microsoft word logo
Načo slúži program Microsoft Word

Program Microsoft Word je najpopulárnejší program na spracovanie textu – a oprávnene. Je
ľahko použiteľný a umožňuje vám vytvárať rôzne typy dokumentov. Využíva ho takmer
každý jeden človek, či už potrebuje napísať prácu, článok, knihu, niečo si zapísať alebo pod.
Pôvodne bol uvedený do prevádzky v roku 1983, ale prvá verzia nebola moc populárna.
Avšak, odvtedy bol niekoľkokrát revidovaný.
Je to široko používaný komerčný textový procesor navrhnutý spoločnosťou Microsoft a je
súčasťou softvérového balíka Microsoft Office, ale môže byť zakúpený aj ako samostatný
produkt. Rozhodne mu v tomto baličku patrí prvý miesto, nakoľko je z celého balíčka
najpoužívanejším a najovládanejším programom.
Často sa nazýva jednoducho Word alebo MS Word a má hneď niekoľko funkcií. Tie uľahčujú
vytváranie a úpravy dokumentov. Má v sebe zabudovaný slovník na kontrolu pravopisu,
nesprávne napísané slová a frázy sú podčiarknuté červenou farbou. Niekedy však opravuje aj
cudzie slová, ktoré jednoducho nepozná. Okrem toho zabezpečuje, aby sa všetko zobrazené
na obrazovke zobrazovalo rovnako aj pri tlači, presune do iného formátu alebo programu.
Môžete v ňom zároveň vytvárať listy, poznámky, správy a knihy, môžete vytvárať letáky,
brožúry, plagáty a iné typy publikácií, ktoré vyžadujú grafiku, ako aj text. Nástroje dostupné v
aplikácii Word vám umožňujú vkladať obrázky a grafiky, upraviť na nich text, orezať ich,
upraviť farby a odstrániť pozadie, aby ste vytvorili požadovanú publikáciu a to všetko bez
toho, aby ste museli použiť program na úpravu fotografií alebo grafiky.
Väčšina ľudí pozná program Microsoft Word ako textový program používaný na vytváranie
textových dokumentov. V skutočnosti sa program Microsoft Word stal nástrojom pre všetky
programy na spracovanie textu na dnešnom trhu kvôli všetkým funkciám a nástrojom, ktoré
ponúka.