Kedy píšeme psy a psi?

Kedy píšeme psy a psi?

 • Zvieracie podstatné mená mužského rodu:
 • Skloňovanie:
 1. a) Singulár: vzor CHLAP ( úplne všetky )

Napr. :                                     Napr. :

N:  krokodíl                             N:  zajac
G:  krokodíla                            G:  zajaca
D:  krokodílovi                         D:  zajacovi
A:  krokodíla                            A:  zajaca
L:  krokodílovi                          L:  zajacovi
I:  krokodílom                          I:  zajacom
 

 1. b) Plurál: vzor DUB ( ak sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku )

Napr. :

N:  Krokodíly
G:  Krokodílov
D:  Krokodílom
A:  Krokodíly
L:  Krokodíloch
I:  krokodílmi

Plurál: vzor STROJ ( ak sú zakončené na mäkkú spoluhlásku )

Napr. :

N:  zajace
G:  zajacov
D:  zajacom
A:  zajace
L:  zajacoch
I:  zajacmi

 slová PES, VLK, VTÁK a BÝK sú výnimky – v množnom čísle sa môžu skloňovať podľa vzoru DUB a podľa vzoru CHLAP

 • Kedy píšem Psy :
 • Plurál, vzor DUB
 • Pomáham si ukazovacím zámenom Tie ( Tie psy )
 • Vedie ma ja predchádzajúce slovo, resp. prívlastok ( krásne psy, divé psy, hravé psy )
 • Skloňovanie:

N:  psy
G:  psov
D:  psom
A:  psy
L:  psoch
I:  psami

 • Kedy píšem Psi :
 • Plurál, vzor CHLAP
 • Pomáham si ukazovacím zámenom Tí ( Tí psi )
 • Vedie ma ja predchádzajúce slovo, resp. prívlastok ( krásni psi, diví psi, hraví psi )
 • Skloňovanie:

N:  psi
G:  psov
D:  psom
A:  psov
L:  psoch
I:  psami
 

Pokiaľ slovo stojí samostatne, alebo nám prívlastok neurčuje, ktorú variantu máme použiť, sú správne oba tvary ( Napr. : „Psy/ psi jedli granule.“ )

 

V odbornej literatúre sa používa neživotný variant ( teda skloňujeme podľa vzoru DUB )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *