Kedy píšem my a mi
   • Kedy píšem „My“ :
   • My – osobné základné zámeno, plurál, Nominatív
   • Použitie:

-Zámenom „my“ referujeme na skupinu ľudí ( do ktorej patríme )
-Príklady:
my žiaci, my športovci, my dievčatá….
„My  vieme ako to naozaj bolo!“
 

   • Kedy píšem „Mi“ :
   • Mi – osobné základné zámeno, singulár, Datív ( základný tvar- N: JA )
   • Použitie:

-Zámenom „mi“ referujeme na seba
-Príklady:
„To mi nikto nepovedal.“
„ Podaj mi prosím tú knihu.“

   • Pomôcka :
   • my VŠETCI – ak si pomôžeme týmto slovom, budeme vedieť, že referujeme na skupinu, teda my napíšeme s Y
   • PODAJ mi – pri mi si zväčša pomáhame slovesom podať, aby sme vedeli že ide o datív, teda mi napíšeme s I
 

Autor: Alexandra Jasmína Jursová

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *