Kedy píšem my a mi
  • Kedy píšem „My“ :
  • My – osobné základné zámeno, plurál, Nominatív
  • Použitie:

  -Zámenom „my“ referujeme na skupinu ľudí ( do ktorej patríme )
  -Príklady:
  my žiaci, my športovci, my dievčatá….
  „My  vieme ako to naozaj bolo!“

  • Kedy píšem „Mi“ :
  • Mi – osobné základné zámeno, singulár, Datív ( základný tvar- N: JA )
  • Použitie:

  -Zámenom „mi“ referujeme na seba
  -Príklady:
  „To mi nikto nepovedal.“
  „ Podaj mi prosím tú knihu.“

  • Pomôcka :
  • my VŠETCI – ak si pomôžeme týmto slovom, budeme vedieť, že referujeme na skupinu, teda my napíšeme s Y
  • PODAJ mi – pri mi si zväčša pomáhame slovesom podať, aby sme vedeli že ide o datív, teda mi napíšeme s I

  Autor: Alexandra Jasmína Jursová

   

   

   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *