Znaky na klávesnici

na orazku je klavesnica ako stvorena pre pisanie specialnych znakovVeľká časť z nás používa počítač denne či už ako pracovný nástroj alebo na krátenie svojho voľného času. Veľký problém u väčšiny užívateľov nastáva v momente keď potrebujú napísať špeciálny znak ale ten sa na klávesnici nenachádza a práve z tohto dôvodu vznikla Wiki stránka Keyboard24.com. Pri písaní znakov na klávesnici mate dve možnosti buď sa naučíte ako daný znak písať alebo si ho nájdete na internete a nakopírujete ho.

Na internete nájdete množstvo webových stránok a eshopov ktoré sa tejto tématike venujú ale malo s nich zgrupuje všetky takéto informácie na jednom mieste práve preto sme tu my. Postupne dodávame do našej databázy všetky symboly, skratky, znaky a tipy a triky ktoré vám dokážu urýchliť prácu s vašim počítačom, tabletom alebo mobilným telefónom. Nezabudnite si nás uložiť na vašom webovom prehliadači a stále keď budete mat pri práci s klávesnicou môžte sa na nás obrátiť. Ak v našom hlavnom zozname nenájdete znak alebo skratku ktorú potrebujete kliknite na tento odkaz.
Špeciálne znaky na klávesnici

Krátky zoznam špeciálnych znakov a symbolov nájdete v menu. Ak patríte k ľudom ktorý si to nevedia zapamätať základne skratky tak sme tu práve pre vás.

Zavináč @

 

Klávesnicové znak zavinacJe jeden s najpuživanejšich na svete. Bez neho si už hádam nikto nevie predstaviť dnešnú digitálnu dobu. Poznáme 2 možnosti ako tento znak na slovenskej klávesnici možno nápisať. >> Ako napísať klávesnicový znak zavináč <<

 1.  Pravý ALT + V
 2.  Ľavý ALT + 64 <- Pre aplikáciu tejto skratky musíte použiť číselnú klávesnicu na pravej strane

Hashtag –  Mriežka #

 

na obrazku je Hashtag hesteg mriezkaKto by už len dnes nepoznal znak Hastag ktorý sa preslávil vďaka sociálnym sietiam ako je Instagram, Twitter, Facebook a mnoho iných. Pre # sme pre vás pripravili jednú skratku ktorá je jednoducho zapamätateľná.
>> Ako napísať klávesnicový znak Hashtag # <<

 1.  Pravý ALT + X

Euro znak €

znak euro na obrázku

Euro je menová jednotka používaná ako platidlo v štátoch európskej únie. Na slovensku bola táto mena zavedená  1. januára 2009. Aj keď je to tak rozšírený znak malo kto vie akú ma skratku na slovenskej klávesnici.  >> Ako napísať klávesnicový znak Euro € <<

 1.  Pravý ALT + E

Dolár znak $

 

znak dolára na obrázku

Znak dolár je menová jednotka používaná ako platidlo v Spojených štátoch amerických USA označuje sa skratkou USD.  Týmto znakom sa označujú aj iné meny ako napríklad Kanadský dolár. >> Ako napísať klávesnicový znak dolár $ <<

 1.  Pravý ALT + ô <- Písmeno ô je napravo od písmena L.

Anglická Libra £

Ako sa pise anglicka libraMenový symbol £ sa používa vo Veľkej Británii. Na slovenskej klávesnici ho nenájdete preto použite skratku Alt + 0163 alebo si ho skopírujte.
>> Ako napísať klávesnicový symbol £ <<
Percento znak %

na obrázku je znak percentoPercento poznáme asi všetci najsvätejšie využitie ma v matematike. Jedno percento znamená jedna stotina z celku.  Percento je oficiálna skratka pre zlomok čo v praxi znamená že 22% sa rovná 22/100.  >> Ako napísať klávesnicový znak percento % <<

 1. SHIFT + = “ Kláves = sa nachádza na hornej číselnej klávesnici ako posledný znak „

Zátvorka ( )

na obrazku je znazorneny znak zatvorkySymbol () poznáme z hodín matematiky využitie ma aj v Slovenskom jazyku a v neposlednom rade aj v programovaní. Poznáme zátvorku ľavú a pravú preto sme pre vás pripravili až dve skratky.  >> Ako napísať klávesnicový znak zátvorka ( ) <<

 1. SHIFT + ä – Táto skratka je pre ľavú zátvorku “ ( „
 2. SHIFT + ň – Táto skratka je pre pravú zátvorku “ ) „

Hranatá zátvorka [ ]

znak hranata zatvorka na klávesniciTa ako bežná zátvorka ma aj hranatá zátvorka využitie v matematike a programovaniu. Na slovenskej klávesnici ju nájdeme pod skratkou ktorá je jednoducho zapamätateľná.                           >> Ako napísať klávesnicový znak hranatá zátvorka ( ) <<

 1. Pravý ALT + F – Táto skratka je pre ľavú zátvorku “ [ „
 2. Pravý ALT + G – Táto skratka je pre pravú zátvorku “ ] „

Zložená zátvorka { }

na obrazku je zlozena zatvorkaTento znak často používaný v matematike a programovaniu. V programovaní sa používa na vymedzenie bloku v kóde. >> Ako napísať klávesnicový znak zložitá zátvorka ( ) <<

 1. Pravý ALT + B – Táto skratka je pre ľavú zátvorku “ { „
 2. Pravý ALT + N – Táto skratka je pre pravú zátvorku “ } „
Lomená špicatá zátvorka alebo zobáčik < >

znak spicate zatvorka na klávesniciZobáčik sa v bežných textoch často nevyskytuje. V matematike vymedzuje spodnú alebo hornú hranicu uzavretého intervalu.
>> Ako napísať klávesnicový znak špicatá zátvorka < > ) <<

 1. Pravý ALT + Y – Táto skratka je pre pravú zátvorku “ > „
 2. Pravý ALT + & – Táto skratka je pre ľavú zátvorku “ < „

Lomítko do z ľavá do pravá /

lomítko z lava do pravaZnak lomítko je používaný v programovaní. najčastejšie sa s ním stretávame pri vo webových prehliadačoch a v samotnom windowse kde lomítko označuje kde sa daný súbor nachádza.         >> Ako napísať klávesnicový znak lomítko /  <<

 1. SHIFT + ú  “ Písmeno ú je napravo od písmena P. „

Lomítko do z pravá do ľavá \

lomítko z prava do ľavaZnak lomítko je používaný v programovaní. Oproti lomítku z ľava do prava je zriedkavejšie používane.  >> Ako napísať klávesnicový znak lomítko \ <<

 1. Pravý ALT + Q   “ Písmeno Q je naľavo od klávesi Tab – Tabulator „

Stupeň Celzia znak °C

znak stupen celzia na klávesniciStupeň Celzia je merná jednotka teploty. Túto mernú jednotku vytvoril Pán Anders Celsius v roku 1742. Na slovenskej klávesnici sa tento symbol nenachádza jeho skratka je podržte tlačidlo pravý Alt a Ctrl a potom na hornej klávesnici stlačte číslo 5 (Kláves ma označenie 5 alebo aj ť) po stlačení klávesu 5 pustite všetkým tlačidla a stlačte kláves ktorý je označený písmenom C.  >> Ako napísať klávesnicový znak Stupeň Celzia °C  <<

 1.  Pravý ALT + CTRL + ť  „Písmeno ť sa nachádza na číselnej klávesnici v hornej časti.“
Znaky na klávesnici – základné matematické

Znak delene alebo delenie ÷

 

na obrázku je znak delene na klávesniciDelene je jedná z matematických operácii ktoré používame denne. Delenie je opak násobenie. Na slovenskej klávesnici nemá delene samostatný kláves preto je na jeho vygenerovanie potrebná skratka.
>> Ako napísať klávesnicový znak delene alebo delenie ÷  <<

 1.  Pravý ALT + CTRL + ú  “ Písmeno ú je napravo od písmena P. „

Znak násobienie alebo krat ×

na obrazku je znak nasobenie alebo krat na klávesniciNásobenie je jedná z matematických operácii ktoré používame denne. Násobenie je presný opak delenia. Na klávesnici sa tento matematický znak nenachádza preto na jeho vytvorenie používame skratku.
>> Ako napísať klávesnicový znak násobenie alebo krát ÷  <<

 1. Pravý ALT + ä “ Písmeno ä sa nachádza na ľavo vedľa klávesy enter „

Znak sčítavanie alebo plus +

na obrázku je znak scitavanie alebo plus na klávesniciSčítavanie je jedná z matematických operácii ktoré používame denne. Plus sa nachádza samostatne len na číselnej klávesnici hneď nad klávesou enter na ľavej strane okrem tejto klávesy existuje aj skratka.
>> Ako napísať klávesnicový sčítavanie alebo plus +  <<

 1. Ľavý ALT + 43 “ Číslo 43 musí byť napísane na číselnej klávesnici „

Znak odčítavanie alebo mínus –

na obrázku je znak odcitavanie alebo minus na klávesniciOdčítavanie je jedná z matematických operácii ktoré používame denne. Tento matematický znak sa nachádza len na číselnej klávesnici ktorá je na pravej strane v prípade klávesníc ktoré nemajú čiselnu časť je nutné použiť skratku.
>> Ako napísať klávesnicový znak odčítavanie alebo mínus – <<

 1. Ľavý ALT + 45 “ Číslo 45 musí byť napísane na číselnej klávesnici „

Znak rovná sa =

na obrazku je znak rovna sa na klavesniciRovná sa slúži na vyjadrenie konečného výsledku v matematike tento znak ma na slovenskej klávesnici aj svoj vlastný kláves ale kedže je daný kláves označený ešte dalšími troma znakmi tak si ho málo kto všimne.
>> Ako napísať klávesnicový znak rovná sa =  <<

Nachádza sa hneď vedľa klávesy (é-0) na hornej číselnej rade.

Meter štvorcový m²

na obazku je znak meter storcovyJe merná jednotka určená na meranie plochy. Príklad : Izba má dĺžku 3 metre a šírku 4 metre jednoduchý vzorec na zistenie plochy v m² a×b=m² 3 metre x 4 metre = 12 m².      >> Ako napísať klávesnicový znak meter štvorcový m²  <<                   

Meter kubický m³

na obrazku je znak meter kubickyJe merná jednotka určená na meranie objemu. Príklad : Izba má dĺžku 3 metre a šírku 3 metre a 3 metre na výšku jednoduchý vzorec na zistenie plochy v m² a×b×c=m³ 3 metre x 3 metre = 36m².  >> Ako napísať klávesnicový meter kubický m²  << 

Veľké široké a – ä / A – Ä s dvoma bodkami

siroke a s dvoma bodkamiPísmeno široké ä sa používa na slovensko bežne na slovenskej klávesnici sa nachádza len v malé ä pre pre veľké je nutne využiť skratku ktorú nájdete nižšie alebo si ho jednoducho skopírujte. >> Ako napísať klávesnicový písmeno ä Ä <<

 1. ALT + 132 = ä Skratka na číselnej klávesnici na pravej strane toto písmeno ma aj vlastný kláves
 2. ALT + 142 = Ä Skratka na číselnej klávesnici na pravej strane

Veľké široké o – ö / O – Ö s dvoma bodkami

siroke o s dvoma bodkamiSymbol ako tento sa v slovenskom jazyku nepouživajú iné je to v Nemeckom jazyku kde sú bežne. >>Ako napísať klávesnicový písmeno ö Ö  <<

 1. ALT + 148 = ö Skratka na číselnej klávesnici na pravej strane
 2. ALT + 153 = Ö Skratka na číselnej klávesnici na pravej strane

Veľké široké u – ü / U – Ü s dvoma bodkami

siroke u s dvoma bodkamiPísmeno ktoré je bežne v nemeckej abecede na našej klávesnici ho nenájdete použite skratku alebo si ho skopírujte. >> Ako napísať klávesnicový písmeno ü Ü  <<

 1. ALT + 129 = ü Skratka na číselnej klávesnici na pravej strane
 2. ALT + 154 = Ü Skratka na číselnej klávesnici na pravej strane

Copyright ochrana znamka (Symbol)

na obrazku je znak copyrightSymbol copyright sa používa ako ochranná známka ktorá ma za úlohu chrániť autorské práva daného produktu (Text, Obratok, Značka a mnoho ďalších)
>> Ako napísať klávesnicový písmeno  Copyright ©  <<

Ľavý alt + 0169 = © Pre použitie tejto skratky je potrebné použiť číselnú klávesnicu.

Ochranný symbol ®

ochrana znamka r v kružkuOchranný symbol ® ktorý chráni značku alebo logo nájdeme ho skoro na všetkých produktoch ak neviete jeho skratku skopírujte si ho z našej klávesnice.
>> Ako napísať klávesnicový písmeno  ochranný symbol ®  <<

ALT + 0174 = ® Číslo 0,1,7 a 4 sa píše na číselnej klávesnici.

Ochranný znak ™

Ako napisat znak tmTento ochranný znak nájdete všade kde sa v dnešnej dobe pohnete či už v obchode alebo na internete jeho úlohou je chrániť loga a názvy spoločnosti a podnikov.
>> Ako napísať klávesnicový písmeno  ochranný znak ™  <<

 1. ALT + 0153 = ™ Číslo 0,1,5 a 3 sa píše na numerickej klávesnici.

Výkričnik !

Výkričnik ako ho napísať na klávesniciAsi nieje človek ktorý nepoužil vo svojom živote výkričník. Pozrite si celý nas tutorial ako napísať jednoducho výkričnik. >> Ako napísať klávesnicový znak výkričnik ! <<

 1. Shift + § = ! Tento znak si môžte skopírovať alebo sa jednoducho naučte jeho skratku.

Otáznik

Skratka pre tento znak je podržte kláves Shift a stačte kláves čiarka ,

 1. SHIFT + , = ?

Windows 10 A klávesnica na obrazovke

Klávesnica v základnom tvare

Klávesnica ALT

Klávesnica windows ALT

Klávesnica SHIFT

Čo prináša používanie počítača v práci

Dnes sa takmer všetci spoliehame na moderné technológie. V súčasnosti mnohé spoločnosti poskytujú zamestnancom rôzne pracovné prostriedky od počítačov, smartphonov až po notebooky či dokonca aj tablety. Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré by sme mali dodržiavať pri jeho používaní na pracovisku (okrem tých, ktoré sú zrejmé, ako napríklad nenavštevovať pornografické stránky).

Dôvod, prečo by sme sa mali v práci vyhýbať osobným veciam na počítači, ďaleko presahuje to, že váš zamestnávateľ by sa mohol na vás nahnevať, mali by ste sa tomu vyhnúť aj pre vašu osobnú bezpečnosť. Avšak, kybernetický bezpečnostní experti hovoria, že spájanie svojho osobného a profesionálneho života dohromady cez pracovný notebook je riskantné – pre vás i spoločnosť.

Práve v dôsledku toho vzniklo čoraz viac otázok. Mnohí zamestnávatelia vyvinuli písomné pravidlá, týkajúce sa používania počítačov v práci zamestnancami. Pozrite si obchod zameraný na dámsku obuv text pokračuje zamestnávatelia majú vo všeobecnosti právomoc podľa vlastného uváženia monitorovať a obmedzovať používanie osobných počítačov u svojich zamestnancov. Na základe porušenia týchto nariadení môžu udeľovať aj rôzne sankcie. Zamestnanci by mali presne vedieť, aké sú pravidlá pre používanie elektronickej pošty a internetu.

Pozor by ste si mali dávať zvyčajne vtedy, keď začínate aktualizovať zariadenie podľa vlastných predstáv. To znamená: nastavovač šetriť obrazovky na obrázok z vášho súkromia, prihlasovanie sa do svojich účtov, kontrola Facebook –ových noviniek a tak ďalej a tak ďalej. Existuje však niekoľko ďalších veci, ktoré by ste rozhodne nemali robiť na vašich pracovných počítačoch ako napríklad: neukladajte si svoje osobné heslá, nerozposielajte vtipy o práci alebo vaše osobné názory (nikdy neviete kto sa k tomu môže dostať), nepracujte na citlivom materiály na verejnej wifi sieti, neumožňujte vzdialený prístup k vášmu pracovnému počítaču, neukladajte vaše osobné údaje a pod.
Je otázne, či je používanie počítača častejšie v práci alebo v domácnosti. Používanie internetu na pracovisku podlieha kontrole, je jedno či na pracovnom počítači či notebooku alebo súkromnom. Rovnako na tom sú aj e-maily. Avšak, zamestnanci by mali byť na to vopred upozornení.

 

Zaujímavé články

 • Písma ktoré podporujú slovenskú klávesnicu >>>
  Aké výhody má domáci počítač a internet? >>>
  Najčastejšie používané skratky klávesnicové skratky na počítači. >>>
 • Kedy sa píše v slovenskom jazyku s a z >>>
 • Kedy sa píše ty a ti >>>
 • Kedy píšeme psy a psi? >>>
 • Kedy píšem my a mi >>>
 • Podstatné mená >>>
 • Kalkulačka pre výpočet obvodu kruhu >>>