Kedy sa píše ty a ti

Kedy píšem „ty“ a „ti“?

 • Zámená ako slovný druh:
 • Zámená sú slová, ktoré zamieňame za iné slovné druhy
 • Delenie:
 1. osobné :
 2. a) základné ( ja, ty, on, ona ono, my, vy, oni, ony )
 3. b) privlastňovacie ( môj, tvoj, jeho, jej, jeho/onoho, náš, váš, ich )
 4. zvratné:
 5. a) základné ( seba, sa )
 6. b) privlastňovacie ( svoj )
 7. opytovacie: (Kto, čo, koľko. Kde, čí…),
 8. ukazovacie: (ten, tá, to tí…),
 9. neurčité: (hocijaký, voľačo…),
 10. vymedzovacie: ( iný, takí istý…)
 • Gramatické kategórie a vzory:
 1. rod ( mužský, ženský, stredný ),
 2. číslo ( singulár, plurál ),
 3. pád ( N, G, A , D, L, I ),
 4. vzor ( pekný, cudzí, môj )

!!!!! Niektoré gramatické kategórie sa pri niektorých zámenách neurčujú !!!!!
 

 • Kedy používam „Ty“ :
 • Ty – osobné základné zámeno, singulár, Nominatív
 • Použitie:
 1. určenie adresáta, na ktorého sa pri výpovedi obraciam: ( Napr.: „Si to naozaj ty?“, „Ty si môj najlepší priateľ.“ )
 • Kedy používam „Ti“:
 • Ti- osobné základné zámeno, singulár, Datív
 • Použitie:
 1. určenie adresáta, na ktorého sa pri výpovedi obraciame: ( Napr. „Podám ti to, ak poprosíš!“) – !!! Na rozdiel od „ty“, veta je v datíve !!!
 2. tzv. Estetický datív: ( Napr. „Tam ti bol taký hluk, to by si neveril!“ )
 3. hovorová reč: ( Napr. „On je ti príbuzný, alebo ste iba kamaráti?“ )
 • Tí- ukazovacie zámeno, mužský rod, singulár, Nominatív
 • Použitie:
 1. poukázanie, označenie: ( Napr. „Tí zvedaví žiaci…“ ) – !!! Keďže „tí“ je zakončené na í, všetky nasledujúce slová, ktoré sú na zámeno naviazané budú mať takisto mäkké zakončenie- i/í !!!

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *