Alt znaky – Skratky
na obrazku su alt skratkyJeden s najdôležitejších klávesov je alt práve s týmto klávesom v kombinácii s číselnou klávesnicou dokážete napísať skoro všetky znaky. Pripravili sme si pre vás 267 skratiek ktoré určite využijete. Alt skratky máju jednú veľkú nevýhodu a to je že v prípade ak nemáte číselnú klávesnicu čo je časte pri vreckových počítačoch tak tieto skratky využívať nemôžete. Ak chcete vygenerovať takéto znaky, musíte vykonať takzvanú kombináciu klávesov. To znamená, že musíte súčasne stlačiť dva alebo viac tlačidiel. Tieto špeciálne znaky musia byť stlačené súčasne s klávesom  „Alt“ ktorý nájdete číselnej klávesnici ktorá sa nachádza na pravej strane.
 1.  alt+ 1 = ☺ Smajlik
 2.  alt+ 2 = ☻ Čierny smajlik
 3.  alt+ 3 = ♥ Čierne srdce
 4.  alt+4 = ♦ Kartový znak
 5.  alt+ 5 = ♣ Kartový znak štvorlístok
 6.  alt+6 = ♠ Kartový znak list
 7.  alt+7 = • Dodka
 8.  alt+8 = ◘
 9.  alt+9 = ○ Krúžok
 10.  alt+10 = ◙ Biely krúžok na čiernom pozadí
 11.  alt+11 = ♂ Znak pre mužské pohlavie
 12.  alt+12 = ♀ Znak pre ženské pohlavie
 13.  alt+13 = ♪  Samostatná nota
 14.  alt+14 = ♫ Dvojitá nota
 15.  alt+15 = ☼ Slnko
 16.  alt+16 = ► Šípka do pravá alebo trojuholník
 17.  alt+17 = ◄ Šípka do ľavá alebo trojuholník
 18.  alt+18 = ↕ Šípka hore a dole
 19.  alt+19 = ‼ Dvojitý výkričník červenej farby
 20.  alt+20 = ¶
 21.  alt+21 = § Paragraf
 22.  alt+22 = ▬
 23.  alt+23 = ↨ Šípka ktorá označuje spodnú hranicu
 24.  alt+24 = ↑ Šípka hore
 25.  alt+25 = ↓ Šípka dole
 26.  alt+26 = → Šípka do prava
 27.  alt+27 = ← Šípka do ľava
 28.  alt+28 = ∟
 29.  alt+29 = ↔ Šípka do pravá a ľavá
 30.  alt+30 = ▲ Šípka hore alebo trojuholnik
 31.  alt+31 = ▼ Šipka dola alebo trojuholník
 32.  alt+33 = ! Výkričnik
 33.  alt+34 = “ Uvodzovky
 34.  alt+35 = # Mriežka
 35.  alt+36 = $ Dolár
 36.  alt+37 = % Percento
 37.  alt+38 = & And
 38.  alt+40 = ( Základná zátvorka začiatok
 39.  alt+41 = )  Základná zátvorka koniec
 40.  alt+42 = * Hviezdička
 41.  alt+43 = + Plus
 42.  alt+44 = , Čiarka
 43.  alt+45 = – Mínus
 44.  alt+46 = . Bodka
 45.  alt+47 =  / Lomene z ľavá do pravá
 46.  alt+48 = 0  Číslo nula
 47.  alt+49 = 1 Číslo jeden
 48.  alt+50 = 2 Číslo Dva
 49.  alt+51 = 3  Číslo tri
 50.  alt+52 = 4 Číslo štyri
 51.  alt+53 = 5 Číslo päť
 52.  alt+54 = 6 Číslo šesť
 53.  alt+55 = 7 Číslo sedem
 54.  alt+56 = 8 Číslo osem
 55.  alt+57 = 9 Číslo däveď
 56.  alt+58 = : Dvojbodka
 57.  alt+59 = ; Dvojbodka vrchná bodka spodná čiarka
 58.  alt+60 = < Špicatá zátvorka do prava
 59.  alt+61 = = Rovná sa
 60.  alt+62 = > Špicatá zátvorka do ľava
 61.  alt+63 = ? Otáznik
 62.  alt+64 = @ Zavináč
 63.  alt+65 = A Veľké písmeno abecedy „A“
 64.  alt+66 = B Veľké písmeno abecedy „B“
 65.  alt+67 = C Veľké písmeno abecedy „C“
 66.  alt+68 = D Veľké písmeno abecedy „D“
 67.  alt+69 = E Veľké písmeno abecedy „E“
 68.  alt+70 = F Veľké písmeno abecedy „F“
 69.  alt+71 = G Veľké písmeno abecedy „G“
 70.  alt+72 = H Veľké písmeno abecedy „H“
 71.  alt+73 = I Veľké písmeno abecedy „I“
 72.  alt+74 = J Veľké písmeno abecedy „J“
 73.  alt+75 = K Veľké písmeno abecedy „K“
 74.  alt+76 = L Veľké písmeno abecedy „L“
 75.  alt+77 = M Veľké písmeno abecedy „M“
 76.  alt+78 = N Veľké písmeno abecedy „N“
 77.  alt+79 = O Veľké písmeno abecedy „O“
 78.  alt+80 = P Veľké písmeno abecedy „P“
 79.  alt+81 = Q Veľké písmeno abecedy „Q“
 80.  alt+82 = R Veľké písmeno abecedy „R“
 81.  alt+83 = S Veľké písmeno abecedy „S“
 82.  alt+84 = T Veľké písmeno abecedy „T“
 83.  alt+85 = U Veľké písmeno abecedy „U“
 84.  alt+86 = V Veľké písmeno abecedy „V“
 85.  alt+87 = W Veľké písmeno abecedy „W“
 86.  alt+88 = X Veľké písmeno abecedy „X“
 87.  alt+89 = Y Veľké písmeno abecedy „Y“
 88.  alt+90 = Z Veľké písmeno abecedy „Z“
 89.  alt+91 = [ Hranatá zátvorka začiatok
 90.  alt+92 = \ Lomítko z ľavá do prava
 91.  alt+93 = ] Hranatá zátvorka koniec
 92.  alt+94 = ^ Strieška
 93.  alt+95 = _  Pomlčka spodná
 94.  alt+96 = ` Dĺžen
 95.  alt+97 = a  Malé písmeno abecedy “ a „
 96.  alt+98 = b Malé písmeno abecedy “ b „
 97.  alt+99 = c Malé písmeno abecedy “ c „
 98.  alt+100 = d Malé písmeno abecedy “ d „
 99.  alt+101 = e Malé písmeno abecedy “ e „
 100.  alt+102 = f Malé písmeno abecedy “ f „
 101.  alt+103 = g Malé písmeno abecedy “ g „
 102.  alt+104 = h Malé písmeno abecedy “ h „
 103.  alt+105 = i Malé písmeno abecedy “ i „
 104.  alt+106 = j Malé písmeno abecedy “ j „
 105.  alt+107 = k Malé písmeno abecedy “ k „
 106.  alt+108 = l Malé písmeno abecedy “ l „
 107.  alt+109 = m Malé písmeno abecedy “ m „
 108.  alt+110 = n Malé písmeno abecedy “ n „
 109.  alt+111 = o Malé písmeno abecedy “ o „
 110.  alt+112 = p Malé písmeno abecedy “ p „
 111.  alt+113 = q Malé písmeno abecedy “ q „
 112.  alt+114 = r Malé písmeno abecedy “ r „
 113.  alt+115 = s Malé písmeno abecedy “ s „
 114.  alt+116 = t Malé písmeno abecedy “ t „
 115.  alt+117 = u Malé písmeno abecedy “ u „
 116.  alt+118 = v Malé písmeno abecedy “ v „
 117.  alt+119 = w Malé písmeno abecedy “ w „
 118.  alt+120 = x Malé písmeno abecedy “ x „
 119.  alt+121 = y Malé písmeno abecedy “ y „
 120.  alt+122 = z Malé písmeno abecedy “ z „
 121.  alt+123 = { Rozšírená zátvorka začiatok
 122.  alt+124 = | Čiara
 123.  alt+125 = } Rozšírená zátvorka koniec
 124.  alt+126 = ~ Vlnovka
 125.  alt+127 = ⌂ Domček
 126.  alt+128 = Ç
 127.  alt+129 = ü Písmeno u s dvoma bodkami
 128.  alt+130 = é Písmeno e s dĺžnom
 129.  alt+131 = â Písmeno a s otočeným mäkčeňom
 130.  alt+132 = ä Malé písmeno široké e alebo a s dvoma bodkami
 131.  alt+133 = ů Písmeno u s krúžkom
 132.  alt+134 = ć Písmeno c s dĺžnom
 133.  alt+135 = ç
 134.  alt+136 = ł
 135.  alt+137 = ë Písmeno e s dvoma bodkamy
 136.  alt+138 = Ő Veľké písmeno O s dvoma bodkami
 137.  alt+139 = ő Malé písmeno O s dvoma dĺžňami
 138.  alt+140 = î
 139.  alt+141 = Ź Veľké písmeno Z s dĺžnom
 140.  alt+142 = Ä Veľké písmeno široké e alebo a s dvoma bodkami
 141.  alt+143 = Ć Veľké písmeno C s dĺžnom
 142.  alt+144 = É Veľké písmeno E s dĺžňom
 143.  alt+145 = Ĺ Veľké písmeno L s dĺžňom
 144.  alt+146 = ĺ Malé písmeno l s dĺžňom
 145.  alt+147 = ô Malé písmeno ô alebo o s prevráteným mäkčeňom
 146.  alt+148 = ö Malé písmeno O s dvoma bodkami
 147.  alt+149 = Ľ Veľké písmeno L s mäkčeňom
 148.  alt+150 = ľ Malé písmeno l s mäkčeňom
 149.  alt+151 = Ś Veľké písmeno S s dĺžňom
 150.  alt+152 = ś Malé písmeno s s dĺžňom
 151.  alt+153 = Ö Veľké písmeno O s dvoma bodkami
 152.  alt+154 = Ü Veľké písmeno U s dvoma bodkami
 153.  alt+155 = Ť Veľké písmeno T s mäkčeňom
 154.  alt+156 = ť  Malé písmeno t s mäkčeňom
 155.  alt+157 = Ł Veľké písmeno L s čiarkou v strednej časti
 156.  alt+158 = × Znak pre násobenie alebo krát
 157.  alt+159 = č Malé písmeno c s mäkčeňom
 158.  alt+160 = á Malé písmeno a s dĺžňom
 159.  alt+161 = í Malé písmeno i s dĺžňom
 160.  alt+162 = ó  Malé písmeno o s dĺžňom
 161.  alt+163 = ú Malé písmeno u s dĺžňom
 162.  alt+164 = Ą Veľké písmeno a s čiarkou v spodnej časti
 163.  alt+165 = ą Malé písmeno a s čiarkou v spodnej časti
 164.  alt+166 = Ž Veľké písmeno Z s mäkčeňom
 165.  alt+167 = ž Malé písmeno z s mäkčeňom
 166.  alt+168 = Ę Veľké písmeno E s čiarkou v spodnej časti
 167.  alt+169 = ę Malé písmeno E s čiarkou v spodnej časti
 168.  alt+170 = ¬ Vzor L
 169.  alt+171 = ź Malé písmeno z s dĺžňom
 170.  alt+172 = Č Veľké písmeno C s mäkčeňom
 171.  alt+173 = ş Malé písmeno s špeciálny znak
 172.  alt+174 = « Dvojitá šípka do ľavá
 173.  alt+175 = » Dvojitá šípka do pravá
 174.  alt+176 = ░ Pozadie čierno biele bodky husté stupeň 1
 175.  alt+177 = ▒ Pozadie čierno biele bodky husté stupeň 2
 176.  alt+178 = ▓ Pozadie čierno biele bodky husté stupeň 3
 177.  alt+179 = │Dlhá čiarka
 178.  alt+180 = ┤Tvar T
 179.  alt+181 = Á Veľké písmeno A s dĺžňom
 180.  alt+182 = Â Veľké písmeno A s otočeným mäkčeňom
 181.  alt+183 = Ě Veľké písmeno E s mäkčeňom
 182.  alt+184 = Ş
 183.  alt+185 = ╣ Znak potrubia v tvare obrátené T
 184.  alt+186 = ║ Znak potrubia v tvare rovno
 185.  alt+187 = ╗ Znak potrubia v tvare L
 186.  alt+188 = ╝Znak potrubia v tvare L
 187.  alt+189 = Ż Veľké písmeno Z s bodkou
 188.  alt+190 = ż Malé písmeno z s bodkou
 189.  alt+191 = ┐ Tvar L
 190.  alt+192 = └ Tvar L
 191.  alt+193 = ┴ Tvar T
 192.  alt+194 = ┬ Tvar T
 193.  alt+195 = ├ Tvar T
 194.  alt+196 = ─ Dlha pomĺčka
 195.  alt+197 = ┼ Krížik
 196.  alt+198 = Ă Veľké písmeno A s s mäkčeňom
 197.  alt+199 = ă Malé písmeno a s mäkčeňom
 198.  alt+200 = ╚ Znak potrubia v tvare obrátené L
 199.  alt+201 = ╔ Znak potrubia v tvare obrátené L
 200.  alt+202 = ╩ Znak potrubia v tvare T
 201.  alt+203 = ╦ Znak potrubia v tvare obrátené T
 202.  alt+204 = ╠ Znak potrubia v tvare obrátené T
 203.  alt+205 = ═ Znak potrubia v tvare rovno
 204.  alt+206 = ╬ Znak potrubia v tvare kríža
 205.  alt+207 = ¤
 206.  alt+208 = đ Malé písmeno d s čiarkou v strede
 207.  alt+209 = Đ Veľké písmeno D s čiarkou v strede
 208.  alt+210 = Ď  Veľké písmeno D s mäkčeňom
 209.  alt+211 = Ë Veľké písmeno E s dvoma bodkami
 210.  alt+212 = ď
 211.  alt+213 = Ň Veľké písmeno E s mäkčeňom
 212.  alt+214 = Í Veľké písmeno I s dĺžňom
 213.  alt+215 = ΠVeľké písmeno I s otočeným mäkčeňom
 214.  alt+216 = ě Malé písmeno e s mäkčeňom
 215.  alt+217 = ┘Znak rohu
 216.  alt+218 = ┌ Znak rohu
 217.  alt+219 = █ Čierne pozadie
 218.  alt+220 = ▄ Čierna kocka
 219.  alt+221 = Ţ Veľké písmeno T s čiarkou v dolnej časťi
 220.  alt+222 = Ů Veľké písmeno u s krúžnkom
 221.  alt+223 = ▀ Čierny štvorček
 222.  alt+224 = Ó Veľké písmeno O s dĺžňom
 223.  alt+225 = ß Grécke písmeno beta
 224.  alt+226 = Ô Veľké písmeno O s otočeným mäkčeňom
 225.  alt+227 = Ń Veľké písmeno N s Dĺžňom
 226.  alt+228 = ń Malé písmeno n s dĺžňom
 227.  alt+229 = ň Malé písmeno n s mäkčeňom
 228.  alt+230 = Š Veľké písmeno S s mäkčeňom
 229.  alt+231 = š Malé písmeno s s mäkčeňom
 230.  alt+232 = Ŕ Veľké písmeno R s dĺžňom
 231.  alt+233 = Ú Veľké písmeno U s dĺžnom
 232.  alt+234 = ŕ Malé písmeno r s dĺžňom
 233.  alt+235 = Ű Veľké písmeno u s dvoma šindľami
 234.  alt+236 = ý Malé písmeno y s dĺžňom
 235.  alt+237 = Ý Veľké písmeno Y s dĺžnom
 236.  alt+238 = ţ
 237.  alt+239 = ´
 238.  alt+241 = ˝
 239.  alt+242 = ˛
 240.  alt+243 = ˇ
 241.  alt+244 = ˘
 242.  alt+245 = § Znak paragraf
 243.  alt+246 = ÷ Znak pre delene
 244.  alt+247 = ¸
 245.  alt+248 = ° Čierny krúžok pre stupeň celzia
 246.  alt+249 = ¨ Dvojbodka hore
 247.  alt+250 = ˙ Bodka hore
 248.  alt+251 = ű Malé písmeno u s dvoma dlžnami
 249.  alt+252 = Ř Veľké písmeno r s mäkčeňom
 250.  alt+253 = ř Malé písmeno r s mäkčeňom
 251.  alt+254 = ■ Čierna kocka
 252.  alt+257 =☺ Hanblivý smajlík
 253.  alt+258 = ☻ Čierny smajlík
 254.  alt+259 = ♥ Kartový znak srdce
 255.  alt+260=  ♦ Kartový znak
 256.  alt+261 = ♣ Kartový znak pre štvorlístok
 257.  alt+262 = ♠ Kartový znak pre list
 258.  alt+263 = •
 259.  alt+264 = ◘
 260.  alt+265=  ○ Čierny krúžok
 261.  alt+266=  ◙ Biely krúžok na čiernom pozadí
 262.  alt+267=  ♂ Znak pre mužské pohlavie
 263.  alt+268=  ♀ Znak pre ženské pohlavie
 264.  alt+269=  ♪ Nota
 265.  alt+270= ♫ Dvojitá nota
 266.  alt+271 = ☼ Slnko
 267.  alt+272 = ► Trojuholník alebo šípka do pravá znak play/hraj

 

Slovenská klávesnica vo windowse 10 po stlačený ALT

Klávesnica windows ALT

 

Windows 10 a špeciálne znaky

Vo operačnom systéme Windows 10 ej tiež možnosť skopírovať si všetky znaky alebo zistiť si ich skratku tu táto funkcia sa nažíva mapa znakov.

Mapa znakov windows 10

Klávesnicové skratky ktoré vám uľahčia prácu na vašej klávesnici.