Kedy používame veľké a malé písmená

Ak sa stále mýlite pri písaní veľkých písmen tak by ste si určite mali prečítať tento článok ktorý sa presne týmto problémom bude hlbšie zaoberať. V dolnej časti tejto stránky sme pre Vás detailné rozpísali kedy sa má správne veľké písmeno napísať a kedy nie. Veľké písmená sa v slovenskom jazyku píšu v príde že ide o krstné meno alebo priezvisko pri názvov ulíc a pri pomenovaní príslušnosti obyvateľov krajín, názvy organizácií, inštitúcií, sviatkov, vysokoškolský titul, titul pred menom a v mnoho ďalších prípadov.

Prípady kedy používame veľké písmená:

 • začiatky viet
 • oslovenia v listoch
 • vlastné podstatné mená
 • špeciálne prípady prídavných mien
 • skratky a značky

Začiatky viet:

 • Veta sa vždy začína veľkým písmenom, bez ohľadu na to akým slovom/slovným druhom sa začína
 • Príklady:

Choď kúpiť chleba, prosím.“
Učiteľ by mal byť spravodlivý.“
Tento obraz sa mi naozaj páči.“

Oslovenia v listoch:

 • V listoch, či v iných formách písomnej komunikácie, používame pri osloveniach veľké písmená- najmä, ak ide o formálnu komunikáciu

Príklady:

„Tento list Vám píšem z dôvodu…“
„ A tak by som Vás, prostredníctvom tohoto listu chcela pozvať…“
„…. píšem Ti tento list a posielam Ti s ním kúsok tepla zo slnečného Egypta!“

Vlastné podstatné mená:

 • Pomenovania príslušníkov národov/obyvateľov

Príklady:
Žid, Austrálčan, Slovák, Zvolenčan, Bratislavčan, Záhorák…

 • Pomenovania geografických útvarov, názvy mostov +námestí +ulíc a pod., názvy organizácií, názvy umeleckých a literárnych diel či útvarov ( noviny, časopisy ), názvy sviatkov…

Príklady:
Stredozemné more, Prístavný most, Štefánikova ulica, Ulica Ľudovíta Štúra, Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Maco Mlieč ( J.G. Tajovský ), Veľká noc, Vianoce…

 • Mená a priezviská- ľudské aj zvieracie

Príklady:
Sherlock Holmes, Anna, Pejko, Micka…

Prídavné mená:

 • Privlastňovacie prídavné mená ( pokiaľ sú odvodené od vlastných podstatných mien )

Príklady:
Dankina mama, Annin počítač, Pejkova mrkva…

 • Prívlastky- mená historických osobností

Príklady:
Alexander Veľký, Filip Pekný…
( prívlastok môže byť aj vo forme podstatného mena – Konštantín Filozof… )

 

Skratky a značky:

 • Akademické tituly: M, Ing., MVDr. …
 • Iniciálové skratky: SNP, , SR
 • Skratkové slová- všetky písmená sú veľké: TANAP, CHEMKO
 • Značky chemických prvkov/zlúčenín: NaCl, O, H
 • Mená a priezviská píšeme stále s veľkým začiatočným písmenom v tomto prípade nezáleží akom type vety ho používate ani kde je meno alebo priezvisko vo vete umiestnené. V dole uvedenom príklade si ukážeme aj prípady s titulom kedy sa píše meno a priezvisko s veľkým písmenom.

( Peter Novak, Katarína Košická, Ján Novák, Ing. Peter Košický, Mgr Ján Kováč, Pán Novák, Pani Novákova)

 • Privlastňovacie prídavné mená sú to prídavné mená ktoré sú odvodené od mien. Najčastejšie sa s týmto prípadom stretávame pri ženských priezviskách kde sa na konci pridáva prípona ová príklad :

Pán Buko – Pani Buková dole uvedený prípad vám pomôže pochopiť princíp používania. (Marianov dom, Buková žena, Petrov pes, Ďuricova manželka, Bekerovký dom)

 • Mena a názvy ulíc, námestí, kúpeľov, mostov, miest, krajov a podobne v takých prípadoch píšeme počiatočné písmeno vždy veľké. Ak sa názov ulice skladá z dvoch slov tak sa v tomto prípade píše stale veľké písmeno pri provom slove a malé pri druhom výnimku tvoria len ak je druhé slovo meno alebo priezvisko.

Pre názornú ukážku si uvedieme pár príkladov kedy sa píšu názvy a mená ulice veľkým začiatočným písmenom (Štefánikova ulica, Ulica M. R. Štefánika , Univerzita Karlova, pozývame vás do Bardejovských Kúpeľov na 150 výročie, Karlovo námestie) Takto by sme mohli pokračovať do nekonečna stačí si uvedomiť aky je princíp a samozrejme si to uchovať v hlave do budúcna.

Pomenovania občanov a príslušníkov národov v tomto prípade píšeme veľké písmeno stále či už ide o pomenovanie štátne alebo regionálne dobrý priklad je slovo Bratislavčan kde píšeme automatický veľké písmeno pri slove Slovák je to tiež začiatočné písmeno veľké. Pozrite si pár príkladov ktoré sme pre vás pripravili. (Poliak, Slovák, Bratislavčan , Západoslovenský, Košičan, Holanďan, Nemec, Američan, Róm, Indián a tak ďalej…)

Kedy sa píše malé písmeno

Rodové a druhové mená sú názvy rastlín a živočíchov ich druh alebo rod ktoré stále píšeme malým začiatočním písmenom. Dole uvedené príklady Vám pomôžu pochopiť princíp (mačka domáca, lastovička domáca, bocian biely a tak ďalej…)

Pomenovania jazykov tieto pomenovania sa píšu s malým písomnom viď príklad (nemčina, latinčina, angličtina, polščina, slovenčina a tak ďalej…)

Veríme že vám tento článok pomohol sa zorientovať v tom kedy sa píšu malé a kedy veľké písmená v slovenskom jazyku veríme že nám ostanete verný aj do budúcna. V nasledujúcich mesiacoch budú prídavné ďalšie zaujímavé články, ktoré sa budu venovať slovenskému jazyku.

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *