Kedy používame čiarku

Prípady v ktorých píšme čiarku:

 • Oslovenia a pozdravy
 • Citoslovcia
 • Hodnotiace častice
 • Vymenúvanie- viacnásobný vetný člen
 • Prívlastok
 • Vytýčený vetný člen
 • Súvetia

Oslovenia a pozdravy:

 • Oslovenia: „Dovoľte mi privítať vás, vážení prítomní, na tomto podujatí!“
 • Pozdravy: „Ahoj, ako to ide?“

Citoslovcia:

 • Čiarku píšeme, ak vo vete nahrádzajú vetný člen: „Hav-hav, ozvalo sa z Dunčovej búdy.“

Hodnotiace častice:

 • Čiarku píšme, ak sa týkajú významu celej vety:

„Tieto kvety, očividne, nie je možné pestovať v našich podmienkach.“

Vymenúvanie- viacnásobný vetný člen:

 • „Naši spolužiaci sú múdri, šikovní, kreatívni a učenliví.“

POZOR:

čiarka sa nepíše ak sú členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či – platí v jednoduchej vete aj v súvetí

( „Kúpila som ovocie a zeleninu.“ )

čiarka sa však píše pri kombináciách i-i, aj-aj, ani-ani, alebo-alebo, buď-alebo, či-alebo – platí v jednoduchej vete aj v súvetí

( „Kúpila som aj ovocie, aj zeleninu.“ )

Prívlastok:

 • Prívlastok rozvíja iné vetné členy, je ohraničený čiarkami:

„Ja, tvoja najlepšia kamarátka, by som ti k tvojmu úspechu rada zablahoželala ako prvá.“

„Moja mama, inteligentná a šikovná žena, dnes znova zachránila situáciu.“

Vytýčený vetný člen:

 • „Lúčne kvety, tie má najradšej.“
 • „Domov, tam sa vždy cíti bezpečne.“

Súvetia:

 • Podraďovacie súvetie- hlavná a vedľajšia veta sú vždy oddelené čiarkou: „Keď som tam prišiel prvý raz, bol som naozaj prekvapený.“
 • Priraďovacie súvetie- (platia podobné pravidlá ako pri viacnásobnom vetnom člene) čiarka sa píše ak vety nie sú spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či: „Učila sa, ale skúšku nespravila.“

Spojenia a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom- vždy sa pre nimi píše čiarka:
„Hovorili že sú zodpovední, a pritom neustále porušujú pravidlá.“
„Som odcestovaná, a preto ruším dnešné stretnutie.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *