Obvod trojuholníka kalkulačka a vzorce – Trojuholník obvod vzorec

V tomto článku si opíšeme ako si môžte zmerať obvod trojuholníka. Trojuholník je jeden zo základných geometrických útvarov ktorý ma vždy súčet všetkých uhlov 180 stupňov. Pri každom trojuholníku poznáme tri strany a to je strana a, b a v neposlednom rade strana c. Vzorec pre výpočet obvodu je jeden z najjednoduchších vzorec znie o = a + b + c v tomto prípade znamená skratka o = obvod. Pre tento vzorec patri pravidlo Obvod trojuholníka sa vždy rovná súčtu všetkých troch strán.

  • Základne údaje pre trojuholník
  • základný vzorec o = a + b + c
  • o = obvod ( V tomto prípade obvod trojuholníka. )
  • a b c = Strany
  • súčet všetkých uhlou je stále 180°
  • pri pravouhlom trojuholníku má jeden z vnútorných uhlov má vždy 90°
  • súčet ostatných dvoch ďalších uhlov je spolu 90°
  • poznáme rovnostranný, rovnoramenný a rôznostranný trojuholník

 

 

Veríme že sme vám týmto článkom pomohli vyriešiť váš výpočet. V ďalšom kategórií sa budeme venovať výpočtom obsahu knižnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *