Microsoft Excel

Excel logo office
Čo je to Excel? Stručný prehľad pre začiatočníkov

Program Microsoft Excel je softvérový program, ktorý je súčasťou balíka Microsoft
Office. Používa sa na vytváranie tabuliek, čo sú vlastne dokumenty, v ktorých sú údaje
uvedené v riadkoch a stĺpcoch – ako jedna veľká tabuľka.
Vďaka svojej extrémnej všestrannosti a sile, sa program Excel stal jedným z
najpoužívanejších softvérových programov v podnikateľskom svete už od svojho uvedenia do
prevádzky v roku 1985. Aj po uplynutí vyše 30 rokov zostáva popredným svetovým
softvérom.
Tento program poskytuje sieťové rozhranie na usporiadanie akéhokoľvek typu informácii.
Jeho výkonnosť spočíva v jeho flexibilite pri definovaní rozloženia a štruktúry informácii,
ktoré chce užívateľ spracovať. Základné úlohy nevyžadujú žiaden špeciálny výcvik a program
Excel vám umožní pracovať s textovými, číselnými a dátumovými informáciami relatívne
otvoreným a neštruktúrovaným spôsobom.

Ale na čo sa používajú tabuľky? Dnes už takmer na všetko . Tabuľky sú mimoriadne výkonné
nástroje a v obchodnom svete sa často používajú na ukladanie a manipuláciu s rôznymi
údajmi. Je široko používaný v každej finančnej súvisiacej činnosti. Používatelia v ňom môžu
riešiť vlastné vzorce na výpočet čohokoľvek, napríklad na bežnú organizáciu a sledovanie
informácií, ako je zoznam predajných potenciálnych zákazníkov, hlásení o stave projektu,
zoznamy kontaktov a fakturácie. Nakoniec, Excel je užitočným nástrojom pre vedecké a
štatistické analýzy s veľkými dátovými súbormi. Preto ho často využívajú aj študenti do
svojich záverečných prác, kde potrebujú výpočty, tabuľky alebo grafy či štatistické vzorce,
aby mohli urobiť prieskum a vykonať analýzu.
Dokument programu Excel sa nazýva pracovný zošit, ktorý má vždy aspoň jeden pracovný
hárok. Pracovné oblasti sú mriežky, kde môžete uložiť a vypočítať údaje. Môžete mať veľa
pracovných hárkov uložených vo vnútri zošita, z ktorých každý má jedinečný názov
pracovného hárka. Pracovné listy sú rozmiestnené v stĺpcoch (vertikálne) a riadkoch
(horizontálne). Priesečník ktoréhokoľvek riadku a stĺpca je bunka. Do nej zadávate
informácie.
Tento elektronický tabuľkový program uľahčuje prácu, hoci jeho používanie nie je
jednoduché. Základné veci sa však dajú naučiť, len im treba venovať čas a prípravu. Návodov
na používanie Excelu je mnoho, preto si užívateľ musí vybrať, ktorý mu najviac vyhovuje.