Obvod trojuholníka kalkulačka a vzorce – Trojuholník obvod vzorec

V tomto článku si opíšeme ako si môžte zmerať obvod trojuholníka. Trojuholník je jeden zo základných geometrických útvarov ktorý ma vždy súčet všetkých uhlov 180 stupňov. Pri každom trojuholníku poznáme tri strany a to je strana a, b a v neposlednom rade strana c. Vzorec pre výpočet obvodu je jeden z najjednoduchších vzorec znie o = a + b + c v tomto prípade znamená skratka o = obvod. Pre tento vzorec patri pravidlo Obvod trojuholníka sa vždy rovná súčtu všetkých troch strán.

 • Základne údaje pre trojuholník
 • základný vzorec o = a + b + c
 • o = obvod ( V tomto prípade obvod trojuholníka. )
 • a b c = Strany
 • súčet všetkých uhlou je stále 180°
 • pri pravouhlom trojuholníku má jeden z vnútorných uhlov má vždy 90°
 • súčet ostatných dvoch ďalších uhlov je spolu 90°
 • poznáme rovnostranný, rovnoramenný a rôznostranný trojuholník

 

 

Veríme že sme vám týmto článkom pomohli vyriešiť váš výpočet. V ďalšom kategórií sa budeme venovať výpočtom obsahu knižnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvod kruhu kalkulačka a vzorce – Ako vypočítať obvod kruhu

Pre výpočet obvodu kruhu môžme použiť vzorec ktorý nájdete pod článkom. V prípade že potrebujete vypočítať obvod kružnice len jeden krát tak použite našu kalkulačku ktorá vám urýchli celý proces výpočtu. Na obrázku sme si vyznačili pre lepšie pochopenie d – priemer kružnice ktorý jednoducho odmetáte zmeraním cez stred kruhu ako ďalšie sme si označili písmeno r – polomer je to polovica priemeru kruhu. V dalších článkoch si rozoberieme ako sa počíta obsah kružnice.

 

Obvod kruhu

 • Vzorec pre výpočet obsahu kružnice  “ o = 2 × πr = πd
 • Zjednodušený vzorec Obvod = 2 × 3,14 × polomer 
 • o = obvod kruhu (kružnice)
 • r = polomer kruhu (kružnice)
 • π = 3,14 “ Písmeno gréckej abecedy nazývané aj

Online kalkulačka ktorá Vám pomôže a urýchli výpočet obvodu bežnej kružnice. Kalkulačka funguje na princípe automatického výpočtu podľa vzorca ktorý je uvedený v hornej časti článku.

 

Pre automatický výpočet zadajte do políčka s označením r – polomer kružnice alebo do polička označeného písmenom d – priemer kruhu po vyplnení oboch políčok sa vám zobrazí výsledok v dolnej časti ktorá je pomenovaná o = obvod ( Výsledok ). Ak chcete kalkulačku reštartovať použite tlačidlo reštart.

Dúfame že Vám bol tento článok užitočný.

 

Zoznam znakov a špeciálnych znakov – Špeciálne symboly na klávesnici

Ak sa Vám často stáva že zabudnete skratku pre symboly a znaky ktoré používate často ale je ťažko zapamätateľná tak v tomto prípade sme tu pre Vás. Naša internetová stránka bola založená presne s toho dôvodu. V tabuľke ktorá sa nachádzajú v dolnej časti tejto stránky kde si podrobne rozoberieme tie najčastejšie používane špeciálne symboly a znaky ktoré nenájdete na svojej počítačovej klávesnici. V tabuľke nájdete symboly ktoré je možné napísať cez alt skratku alebo shift skratku.

Zoznám najčastnejších požívaných znakov a symbolu na klávesnici.

@ – Zavináč 

 • Najčastejšie používaný symbol pri písaní emailov ktoré sú v dnešnej dobe stále viac potrebné či už v práci alebo v osobnom živote.
 • Pravý Alt+V alebo ľavý Alt+64

# – Hashtag

 • Obľúbený znak ktorý využívajú v poslednej dobe všetci mladý ľudia ktorý aktívne používajú sociálne siete ako je Instagram alebo Facebook označte si svoje obľúbené slove symbolom hashtagu.
 • Pravý Alt+X alebo ľavý Alt+35

& – And

 • Obľúbený symbol ktorý nájdeme hlavne v názvoch filmov videí.
 • Pravý Alt+C alebo ľavý Alt+38

\ – Lomítko 

 • Najčastejšie využitie ma lomítko ako znak v programovaní alebo v písaní bežných textov.
 • Pravý Alt+Q alebo ľavý Alt+92

< – Zobáčik do ľava

 • Tento symbol má využitie hlavne v matematike a informatike
 • Pravý Alt+& alebo ľavý Alt+60

– Zobáčik do prava 

 • Tento symbol má využitie hlavne v matematike a informatike
 • Pravý Alt+Y alebo lavý Alt+62

€ – Euro európska mena symbol

 • Znak ktorý netreba predstavovať hlavná mena Európskej únie aj keď sa s ňou denne stretávame malo kto pozná jej skratku. 
 • Pravý Alt+E alebo ľavý Alt+0128

$ – Dolár americká mena symbol

 • Najpouživánejšia svetová mena ktorá sa používa v USA tento viac informácii nájdete v podkategórii Dolár.
 • Pravý Alt+ô alebo ľavý Alt+36

{ – Zložená zátvorka ľava

 • Hlavné využitie má tento symbol v matematike a informatike.
 • Pravý ALT+B alebo ľavý Alt+123

} – Zložená zátvorka prava 

 • Hlavné využitie má tento symbol v matematike a informatike.
 • Pravý ALT+N alebo ľavý Alt+125

[ – Hranata zátvorka ľava

 • Pravý ALT+F alebo ľavý Alt+93

] – Hranata zátvorka prava

 • Pravý ALT+G alebo ľavý Alt+91

°C – Stupeň Celzia

 • Hlavná merná jednotka tepla ktorá siaha až do roku 1742 klávesnicová skratka pre tento znak je uvedená hneď pod textom.
 • Pravý ALT + CTRL + ť

% Procento

 • Tento špeciálny symbol sa nachádza vedľa klávesy čísla nula (0) ktorá sa nachádza v hornej časti na číselnej klávesnice.
 • Shift + = %

Öö Malé a veľké o s dvoma bodkami

 • ĽAVÝ ALT + 153  = Ö
 • Ľavý Alt + 0246 = ö
 • ĽAVÝ ALT + 148 = ö

 

 

Najčastejšie používané skratky klávesnicové skratky na počítači.

Hľadáte spôsob ako skvalitniť a zrýchliť svoju prácu na počítači či už v pracovnom alebo osobnom živote najjednoduchším spôsobom je naučiť sa písať najvážnejšie skratky na klávesnici vášho počítača. Náš web Vám s týmto problémom určite pomôže. Pri práci s počítačom sa často stretávame so základným problémom a tým je znalosť značiek, symbolov alebo skratiek ktoré používame stále dokola ale aj tak si ich nevieme zapamätať. Aj preto sme pre vás pripravili zoznám skratiek ktoré vám pomôžu zefektívniť vašu prácu na maximum. V dole uvedenom zozname nájdete tie najzákladnejšie a najčastejšie používane skratky ktoré vám pomôžu práca s textom v operačnom systéme windows.
Zoznam najpoužívanejších skratiek.

Ctrl + N Nový dokument
Ctrl + A Označenie všetkého (Využitie pri označovaniu textu alebo dokumentov)
Ctrl + H Hľadať určitý text a nahradiť ho iným
Ctrl + F Hľadanie v dokumente často pomenované Find
Ctrl + Y Opakovanie poslednej akcie
Ctrl + Z Krok späť
Ctrl + X Vyradenie výberu
Ctrl + V Vložiť už nekopírovaný obsah (Vložiť)
Ctrl + C Kopírovanie textu alebo dokumentov
Ctrl + P Spustenie tlače (Tlačiť)
Ctrl + S Uloženie dokumentu (Uložiť)
Ctrl + O Otvorenie dokumentu (Otvoriť)

Detailný popis k zoznamu špeciálnych skratiek.

Ctrl + N Skraka pre vytvorenie nového dokumentu – Nový dokument
Obľúbená skratka pri písaní textu urýchľuje prácu na v programoch ako napríklad Microsoft Excel, Word alebo vo windowsáckych programoch ako je Wordpad alebo Poznámkový blok.

Ctrl + A Skratke pre označenie celého textu alebo dokumentov – Označiť všetko
Táto často používaná skratka označí celý text a tým zefektívniť celú vašu prácu s textom alebo s dokumentami. Využitie je v operačnom systéme Windows alebo iných programov na počítači.

Ctrl + F Skratka Hľadanie v dokumente často pomenované Find
Ak hľadáte v rozsiahlom texte nejaké konkrétne kľúčové slovo tak najjednoduchším spôsobom je táto počítačová skratka ktorá vám otvorí políčko a kde môžte napísať slovo a daný program ako google chrom alebo programy v balíčku Microsoft office a v neposlednom rade všetky programy ktoré fungujú v operačnom systéme windows.

Ctrl + Y a Ctrl + Z Krok dopredu a krok dozadu Y je dopredu a Z je dozadu
Jedná z najčastejšie požívaných skratiek pre operačný systém Windows pri stlačený klávesnice Ctrl a Z môžte vráti krok späť a tým skorigovať text. Časté využitie ma táto skratka aj pri webových prehľadaváčoch ako je napríklad Google chrome to znamená že v prípade keď sa chcete vrátiť krok späť a dostať sa na predchádzajúcu stránku tak vám bude táto skrátka nápomocná.
Ctrl + P Skratka pre spustenie tlače pre windows.
Málo ľudí pozná túto skratku aj keď je dobre využiteľná. Táto klávesnicová skratka funguje na každom počítači ktorý ma nainštalovaný operačný systém windows. Veľké využitie ma aj na internete v prípade že si chcete vytlačiť celú webovú stránku alebo označený text tak stlačením týchto dvoch tlačidiel aktivujete skratku pre funkciu tlačiť.

Ctrl + S Uloženie dokumentu rozpisáneho texu – Uložiť
Táto klávesnicová skratka vie byť veľmi užitočná pri písaní texty v prípade že máte rozpísaný a už uložený text tak viete túto skratku využiť pri priebežnom ukladaní daného dokumenty tým obmedzíte stratu už vypracovaného článku alebo iného projektu.

 

 

 

–         Charakteristika:

 • „Podstatné mená sú plnovýznamový ( môžu byť vetnými členmi ) a ohybný (môžeme ich skloňovať ) slovný druh, ktorým pomenúvame osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje.“
 • Delenie:
 1. Všeobecné: matka, pes, stolička, múdrosť, beh

     Vlastné: Peter, Bratislava, Dunaj

 1. Konkrétne: ( hmotné – môžeme vidieť/chytiť ): matka, stolička, Peter

     Abstraktné: ( nehmotné – nemôžeme ich chytiť ): múdrosť, radosť, beh

 • Gramatické kategórie:
 1. rod: mužský, ženský, stredný
 2. číslo: jednotné- singulár, množné- plurál
 3. pád: Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál, Inštrumentál
 • Vzory : M. r. : chlap, hrdina, dub, stroj, + kuli

              Ž. r. : žena, ulica, dlaň, kosť, + gazdiná,

 1. r. : mesto, srdce. Vysvedčenie, dievča

–         Mužský rod :

 • Životné : – označujú živé osoby,

                 – pri určovaní si pomáhame zámenom ten (sg.), tí (pl.)

                 – Vzory: 1. Chlap ( zakončené na spoluhlásku- učiteľ, o/u- dedo )

 1.   Hrdina ( zakončené na a- huslista, futbalista )
 2. Kuli ( zakončené na i/í/y/ý/l/ĺ/ľ- grizly )
 • Neživotné : – označujú neživé predmety alebo živočíchy

                       – pri určovaní si pomáhame zámenom ten (sg.), tie (pl.)

                       – Vzory: 1. Dub ( zakončené na tvrdú/ obojakú spol.- dom )

 1. Stroj ( zakončené na mäkkú spol.- kroj )
 • Pozor : –  slová cudzieho pôvodu zakončené na as/es/us ( napr. Amadeus ):
 1.   skloňovanie ( prípona je len v N sg., pri skloňovaní odpadáva )

ü  Amadeus- Amadea    ꭗ  Amadeus- Amadeusa

 1. Vzor- chlap

                                                    – zvieracie podstatné mená- skloňovanie:

 1. (skoro ) vždy:  sg. – chlap, pl. – dub/stroj
 2. výnimky: ( PES, VLK, VTÁK, BÝK )- pl. psi- chlap, psy- dub
–         Ženský rod :

 • Vzory:
 1. Žena ( zakončené na a, pred ktorým je tvrdá spoluhláska- učiteľka )
 2. Ulica ( zakončené na a, pred ktorým je mäkká spoluhláska- mulica )
 3. Kosť ( zakončené na spoluhlásku, v pl. i- os/i )
 4. Dlaň ( zakončené na spoluhlásku, v pl. e- posteľ/e )
 5. Gazdiná ( zakončené na ná- princezná, stryná )
 • Pozor : – skloňovanie slova pani:
 1. stojí samostatne/ všeobecné označenie- skloňujeme

N: pani                           N: panie

G: panej                         G: paní

D: panej                         D: paniam

A: paniu                         A: panie

L: panej                          L: paniach

I: paňou                          I: paniami

 1. stojí pred slovom/ je súčasťou oslovenie- neskloňujeme

pani Javorová- pani Javorovej, pani doktorka- pani doktorku

 


           – slová cudzieho pôvodu zakončené na ea ( napr. orchidea, Kórea…):

N: orchidea                                  N: orchidey- žena

G: orchidey- žena                       G: orchideí- ulica

D: orchidei- ulica                        D: orchideám

A: orchideu                                  A: orchidey- žena

L: orchidei- ulica                         L: orchideách

I: orchideou                                 I: orchideami

–         Stredný rod :

 • Vzory:
 1. Mesto ( zakončené na o- cesto, kreslo )
 2. srdce ( zakončené na e- plece )
 3. vysvedčenie ( zakončené na ie- presvedčenie )
 4. dievča (zakončené na a/ä- dieťa, žriebä )
 • Pozor : – slová cudzieho pôvodu zakončené na eum/ium/um (gymnázium):
 1. skloňovanie ( v Genitíve m odpadáva )

ü  gymnázium- gymnázia

ꭗ gymnázium- gymnáziuma

                                                                             ( Akuzatív kto? Čo? – zhodný s Nominatívom )

 1.       Vzor- mesto

–         Špeciálne skupiny PM :

 • Pomnožné podstatné mená :

– tvarom množného čísla pomenúvajú jednu vec

– skloňovanie:

 1. mužský rod: vzor dub- y

                            vzor stroj- e

 1. ženský rod: vzor žena- y

                          vzor ulica- e

 1. stredný rod: vzor mesto- a, á

                            Vzor srdce- ia

! pri určovaní vzoru si pomáhame Lokálom !

– slová, ktoré patria do tejto skupiny:

Kríže, okuliare, Michalovce, Madunice, sane, šaty, preteky, dostihy,  vráta, prsia, bradlá…

 • Hromadné podstatné mená :

– tvarom jednotného čísla pomenúvajú viacero vecí/ celú skupinu

– skloňovanie:

Vzor určíme podľa koncovky, teda podľa pravidiel uvedených vyššie

– slová, ktoré patria do tejto skupiny:

Žiactvo, vtáctvo, skálie, prútie, mládež, batožina…

 • Nesklonné podstatné mená :

– neskloňujeme ich, vo všetkých pádoch majú rovnaký tvar

– slová, ktoré patria do tejto skupiny:

Filé, kupé, resumé, defilé…

                                                                                                                         Autor: Alexandra Jasmína Jursová

Kedy píšem my a mi
   • Kedy píšem „My“ :
   • My – osobné základné zámeno, plurál, Nominatív
   • Použitie:

-Zámenom „my“ referujeme na skupinu ľudí ( do ktorej patríme )
-Príklady:
my žiaci, my športovci, my dievčatá….
„My  vieme ako to naozaj bolo!“
 

   • Kedy píšem „Mi“ :
   • Mi – osobné základné zámeno, singulár, Datív ( základný tvar- N: JA )
   • Použitie:

-Zámenom „mi“ referujeme na seba
-Príklady:
„To mi nikto nepovedal.“
„ Podaj mi prosím tú knihu.“

   • Pomôcka :
   • my VŠETCI – ak si pomôžeme týmto slovom, budeme vedieť, že referujeme na skupinu, teda my napíšeme s Y
   • PODAJ mi – pri mi si zväčša pomáhame slovesom podať, aby sme vedeli že ide o datív, teda mi napíšeme s I
 

Autor: Alexandra Jasmína Jursová

 

 

 

Podstatné mená

Charakteristika

 • „Podstatné mená sú plnovýznamový ( môžu byť vetnými členmi ) a ohybný (môžeme ich skloňovať ) slovný druh, ktorým pomenúvame osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje.“

Delenie:

 1. Všeobecné: matka, pes, stolička, múdrosť, beh

Vlastné: Peter, Bratislava, Dunaj

 1. Konkrétne: ( hmotné – môžeme vidieť/chytiť ): matka, stolička, Peter

Abstraktné: ( nehmotné – nemôžeme ich chytiť ): múdrosť, radosť, beh

Gramatické kategórie:

 1. rod: mužský, ženský, stredný
 2. číslo: jednotné- singulár, množné- plurál
 3. pád: Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál, Inštrumentál
Vzory:

 • M. r. : chlap, hrdina, dub, stroj, + kuli
 • Ž. r. : žena, ulica, dlaň, kosť, + gazdiná,
 • S. r. : mesto, srdce. Vysvedčenie, dievča

Mužský rod :

Životné : – označujú živé osoby,

 • pri určovaní si pomáhame zámenom ten (sg.), tí (pl.)
 • Vzory: 1. Chlap ( zakončené na spoluhlásku- učiteľ, o/u- dedo )
 • Hrdina ( zakončené na a- huslista, futbalista )
 • Kuli ( zakončené na i/í/y/ý/l/ĺ/ľ- grizly )

 

Neživotné : – označujú neživé predmety alebo živočíchy

 • pri určovaní si pomáhame zámenom ten (sg.), tie (pl.)
 • Vzory: 1. Dub ( zakončené na tvrdú/ obojakú spol.- dom )
 • Stroj ( zakončené na mäkkú spol.- kroj )

Pozor : – slová cudzieho pôvodu zakončené na as/es/us ( napr. Amadeus ):

 1. skloňovanie ( prípona je len v N sg., pri skloňovaní odpadáva )
 • Amadeus- Amadea ꭗ  Amadeus- Amadeusa
 1. Vzor- chlap

Zvieracie podstatné mená- skloňovanie:

 • (skoro ) vždy: sg. – chlap, pl. – dub/stroj
 • výnimky: ( PES, VLK, VTÁK, BÝK )- pl. psi- chlap, psy- dub

Ženský rod :

Vzory pre ženský rod:

 1. Žena ( zakončené na a, pred ktorým je tvrdá spoluhláska- učiteľka )
 2. Ulica ( zakončené na a, pred ktorým je mäkká spoluhláska- mulica )
 3. Kosť ( zakončené na spoluhlásku, v pl. i- os/i )
 4. Dlaň ( zakončené na spoluhlásku, v pl. e- posteľ/e )
 5. Gazdiná ( zakončené na ná- princezná, stryná )
 • Pozor : – skloňovanie slova pani:
 1. stojí samostatne/ všeobecné označenie- skloňujeme

N: pani                           N: panie
G: panej                         G: paní
D: panej                         D: paniam
A: paniu                         A: panie
L: panej                          L: paniach
I: paňou                          I: paniami

 1. stojí pred slovom/ je súčasťou oslovenie- neskloňujeme

pani Javorová- pani Javorovej, pani doktorka- pani doktorku
 
           – slová cudzieho pôvodu zakončené na ea ( napr. orchidea, Kórea…):

N: orchidea                                  N: orchidey- žena
G: orchidey- žena                       G: orchideí- ulica
D: orchidei- ulica                        D: orchideám
A: orchideu                                  A: orchidey- žena
L: orchidei- ulica                         L: orchideách
I: orchideou                                 I: orchideami

Stredný rod :

Vzory pre stredný rod:

 1. Mesto ( zakončené na o- cesto, kreslo )
 2. srdce ( zakončené na e- plece )
 3. vysvedčenie ( zakončené na ie- presvedčenie )
 4. dievča (zakončené na a/ä- dieťa, žriebä )
 • Pozor : – slová cudzieho pôvodu zakončené na eum/ium/um (gymnázium):
 1. skloňovanie ( v Genitíve m odpadáva )
 • gymnázium- gymnázia

ꭗ gymnázium- gymnáziuma

( Akuzatív kto? Čo? – zhodný s Nominatívom )

 1. Vzor- mesto
 • Špeciálne skupiny PM :
 • Pomnožné podstatné mená :

– tvarom množného čísla pomenúvajú jednu vec

– skloňovanie:

 • mužský rod: vzor dub- y
 • vzor stroj- e
 • ženský rod: vzor žena- y
 • vzor ulica- e
 • stredný rod: vzor mesto- a, á
 • Vzor srdce- ia

 

! pri určovaní vzoru si pomáhame Lokálom !

– slová, ktoré patria do tejto skupiny:

Kríže, okuliare, Michalovce, Madunice, sane, šaty, preteky, dostihy,  vráta, prsia, bradlá…

 • Hromadné podstatné mená :

– tvarom jednotného čísla pomenúvajú viacero vecí/ celú skupinu

– skloňovanie:
Vzor určíme podľa koncovky, teda podľa pravidiel uvedených vyššie
– slová, ktoré patria do tejto skupiny:
Žiactvo, vtáctvo, skálie, prútie, mládež, batožina…

 • Nesklonné podstatné mená :

– neskloňujeme ich, vo všetkých pádoch majú rovnaký tvar
– slová, ktoré patria do tejto skupiny:
Filé, kupé, resumé, defilé…
Autor: Alexandra Jasmína Jursová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedy sa píše ty a ti

Kedy píšem „ty“ a „ti“?

 • Zámená ako slovný druh:
 • Zámená sú slová, ktoré zamieňame za iné slovné druhy
 • Delenie:
 1. osobné :
 2. a) základné ( ja, ty, on, ona ono, my, vy, oni, ony )
 3. b) privlastňovacie ( môj, tvoj, jeho, jej, jeho/onoho, náš, váš, ich )
 4. zvratné:
 5. a) základné ( seba, sa )
 6. b) privlastňovacie ( svoj )
 7. opytovacie: (Kto, čo, koľko. Kde, čí…),
 8. ukazovacie: (ten, tá, to tí…),
 9. neurčité: (hocijaký, voľačo…),
 10. vymedzovacie: ( iný, takí istý…)
 • Gramatické kategórie a vzory:
 1. rod ( mužský, ženský, stredný ),
 2. číslo ( singulár, plurál ),
 3. pád ( N, G, A , D, L, I ),
 4. vzor ( pekný, cudzí, môj )

!!!!! Niektoré gramatické kategórie sa pri niektorých zámenách neurčujú !!!!!
 

 • Kedy používam „Ty“ :
 • Ty – osobné základné zámeno, singulár, Nominatív
 • Použitie:
 1. určenie adresáta, na ktorého sa pri výpovedi obraciam: ( Napr.: „Si to naozaj ty?“, „Ty si môj najlepší priateľ.“ )
 • Kedy používam „Ti“:
 • Ti- osobné základné zámeno, singulár, Datív
 • Použitie:
 1. určenie adresáta, na ktorého sa pri výpovedi obraciame: ( Napr. „Podám ti to, ak poprosíš!“) – !!! Na rozdiel od „ty“, veta je v datíve !!!
 2. tzv. Estetický datív: ( Napr. „Tam ti bol taký hluk, to by si neveril!“ )
 3. hovorová reč: ( Napr. „On je ti príbuzný, alebo ste iba kamaráti?“ )
 • Tí- ukazovacie zámeno, mužský rod, singulár, Nominatív
 • Použitie:
 1. poukázanie, označenie: ( Napr. „Tí zvedaví žiaci…“ ) – !!! Keďže „tí“ je zakončené na í, všetky nasledujúce slová, ktoré sú na zámeno naviazané budú mať takisto mäkké zakončenie- i/í !!!

 

 

Kedy píšeme psy a psi?

Kedy píšeme psy a psi?

 • Zvieracie podstatné mená mužského rodu:
 • Skloňovanie:
 1. a) Singulár: vzor CHLAP ( úplne všetky )

Napr. :                                     Napr. :

N:  krokodíl                             N:  zajac
G:  krokodíla                            G:  zajaca
D:  krokodílovi                         D:  zajacovi
A:  krokodíla                            A:  zajaca
L:  krokodílovi                          L:  zajacovi
I:  krokodílom                          I:  zajacom
 

 1. b) Plurál: vzor DUB ( ak sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku )

Napr. :

N:  Krokodíly
G:  Krokodílov
D:  Krokodílom
A:  Krokodíly
L:  Krokodíloch
I:  krokodílmi

Plurál: vzor STROJ ( ak sú zakončené na mäkkú spoluhlásku )

Napr. :

N:  zajace
G:  zajacov
D:  zajacom
A:  zajace
L:  zajacoch
I:  zajacmi

 slová PES, VLK, VTÁK a BÝK sú výnimky – v množnom čísle sa môžu skloňovať podľa vzoru DUB a podľa vzoru CHLAP

 • Kedy píšem Psy :
 • Plurál, vzor DUB
 • Pomáham si ukazovacím zámenom Tie ( Tie psy )
 • Vedie ma ja predchádzajúce slovo, resp. prívlastok ( krásne psy, divé psy, hravé psy )
 • Skloňovanie:

N:  psy
G:  psov
D:  psom
A:  psy
L:  psoch
I:  psami

 • Kedy píšem Psi :
 • Plurál, vzor CHLAP
 • Pomáham si ukazovacím zámenom Tí ( Tí psi )
 • Vedie ma ja predchádzajúce slovo, resp. prívlastok ( krásni psi, diví psi, hraví psi )
 • Skloňovanie:

N:  psi
G:  psov
D:  psom
A:  psov
L:  psoch
I:  psami
 

Pokiaľ slovo stojí samostatne, alebo nám prívlastok neurčuje, ktorú variantu máme použiť, sú správne oba tvary ( Napr. : „Psy/ psi jedli granule.“ )

 

V odbornej literatúre sa používa neživotný variant ( teda skloňujeme podľa vzoru DUB )

Kedy sa píše v slovenskom jazyku s a z

Veľa z nás sa už určite stretlo s otázkou kedy sa píše s a kedy zase z preto sme pre vás pripravili pár názorných príkladov pre objasnenie a precvičenie toho to problému ktorý majú veľká časť slovenskej populácie a hlavne veľa mladých ľudí. Kedy sa píše s a kedy z je jeden z najväčších dramatických chýb ktoré Slováci robia. V Slovenskom jazyky sa píše s keď ide o otázku s kým s čím a z keď sa pýtame z koho z čoho. Písmena s a z zaradujeme v Slovenskom jazyku medzi predložky, ktoré sú v texte často používané. Dole uvedené príklady vám pomôžu pochopiť kedy sa píše z a kedy zase s.

Príklad kedy píšeme s (s kým s čím). V dole uvedených príkladoch si všimnite že s sa píše len vtedy keď sa pýtame otázkou s kým s čím. Pre lepšie pochopenie sme pre vás pripravili viacero príkladov. idem s ním ,dnes idem s autom, budem s ním obedovať, chodievam s autom do práce, s bratom, s čím sa umývaš, si s ním spokojná, budeš sa s nim brať, nestretávajú sa už s nikým, s niekým atď…

Príklad kedy píšeme z (z koho z čoho). Pri písaní z sa stále pýtame v slovenskom jazyku na otázku z kým z čím v nižšie uvedených príkladoch si to môžte názorne pozrieť. Stolička je vyrobená z dreva, vyberáme si z dvoch áut, vyber z práčky oblečenie, nenechaj sa vyhodiť z práce, sklo sa vyrába z kremeňa ,dom z tehál je kvalitný, cestujem vlakom z Viedne, je vyrobený z kvalitného materiálu, kúpil som si pero z náplňou, mobil z fotoaparátom, z niečím atď…
 

Bol pre vás tento článok užitočný ? Princíp kedy píšeme s a kedy z je dosť jednoduchý najčastejšie majú tento problém ľudia ktorý majú dyslexiou alebo  ktorý majú problém s koncentráciou práve pre takých sme vytvorilo tento web ktorý slúži ako vaša mini encyklopédia ktorá vám pripomenie základné znaky na klávesnici, skratky a všetko čo sa písania týka aj preto sme sa v tejto časti venovali problému kedy sa píše z a s viac informácií nájdete na našej stránke.

Príklady v celých vetách
Peter s Michalom išli hneď po škole domov. Hneď po príchode si začali robiť domáce úlohy z matematiky. Keď prišla ich mama s otcom domov z práce išli sa všetci najesť do reštaurácie. Po príchode si všetci vyhrali dennú špeciality ktorú im odporučil čašník s úsmevom na tvári. Po pár minútach vyšiel obsahujúci z kuchyňa a priniesol im štyri porcie výrazných rezňov s prílohou. Po odchode z podniku vytiahol otec z bundy peňaženku a zaplatil účet s kreditnou kratou.
Po príchode z reštaurácie domov si celá rodina pozrela film s ich obľúbeným hercom.
 

Katarína je s Petrom spolu žijú už desať rokov. Tento pár pochádza z malého mestečka, kde sa spolu zoznámili na diskotéke. Katarína poznala Petra z lekárne kde už dlhé roky pracuje. Tento pár býva v troj izbovom byte s veľkým balkónom z ktorého je dobre vidieť celé okolie.

Kamil s Petrom sa učia z knihy. Ich domáca úloha z geografie im dala poriadne zabrať. Ani Petrov otec im s tým nevedel pomôcť. Učiteľka ktorá pochádza z malej dediny im nedá vydýchnuť.

V ďalšom článku si zoberieme kedy sa píše so a kedy zo princíp je úplne rovnaký uvedieme si aj pár príkladov ktoré Vám túto tému jednoduchšie pomôžu pochopiť viac informácií ohľadom slovenského jazyka, pravopisu a skratiek pre klávesnice nájdete na našom webe.