Skratka pre prilepiť
Ctrl + V = SK-Prilepiť / EN-Paste

Táto skratka sa využíva v operačnom systéme Windows od spoločnosti Microsoft už odjakživa jej skratka je jednoduchá a väčšina užívateľov ju už dobré pozná. Pre využite tejto funkcie je za potreby stlačiť a držať tlačidlo Ctrl a potom zatlačiť kláves s písmenom “ V “ ktorý sa nachádza v ľavo dole medzi písmenom „B“ a písmenom „C“ takým to spôsobom. Ďalším spôsobom ako môžte túto funkciu použiť je ak priložíte na dokument alebo označený text v modrom poli myš a stlačíte pravé tlačidlo vysunie sa vám menu kde bude možnosť prilepiť po jej stlačený sa vám na obrazovku spravy kopia textu alebo súboru. Podrobný návod vidíte na obrázku dole. Viac skratiek nájde na stránke skratky pre Windows.
Skratka pre prilepenie je Ctrl + V

Klávesnicová skratka pre možnosť prilepiť

Skratka prilepit

 

Na obrázku vidíte presný postup pre kopírovanie a prilepenie súboru v operačnom systéme Windows 10

Kopirovať a prilepit postup subor

kopirovanie textu

 

Klávesnicové skratky ktoré vám uľahčia prácu na vašej klávesnici.