Skratka pre kopírovanie
Ctrl + C = SK-Kopírovať / EN-Copy

Táto skratka slúži na kopírovanie či už textu alebo súboru. Jednoduchým podržaním klávesy Ctrl a stlačením tlačidla s písmenom C dokážete nakopírovať čokoľvek. Túto skratku môžte použiť v operačnom systém Windows od spoločnosti Microsoft. Ďalšie možnosť je kliknutie pravým tlačidlom myši na určitý súbor alebo označený text v modrej farbe a týmto spôsobom sa vám vysunie možnosť kopírovania. Viac skratiek nájde na stránke skratky pre Windows.
Skratka pre kopírovanie je Ctrl + C

Na obrázku vidíte názorný príklad skratky kopírovať

CTRL + C Kopirovanie

Názorný príklad ako môžte skopírovať text vo Windows poznámkovom bloku následne ho môžte prilepiť.

Kopirovať windows

Na ďalšom obrázku vidíme ako môžte skopírovať súbor. Tento spôsob môžte použiť všade či už pre kopírovanie fotiek, hier, dokumentov a všetkého možného.

Kopirovať subor

kopirovanie textu

Klávesnicové skratky ktoré vám uľahčia prácu na vašej klávesnici.