Skratka označiť všetko
Ctrl + A = SK = Označiť všetky položky, text v okne

Táto skratku slúži na označenie všetkých dokumentov, položiek a textu v danom okne ktoré je označené.je to vynikajúca pomôcka ak chcete označiť väčšie množstvo dokumentov ktoré sa nachádzajú v jednom priečinku. Funkcia označiť všetko je nápomocná aj pri kopírovaní celého textu v dokumente alebo celého obsahu webovej stránky. Ďalšou možnosťou ako môžte označiť menšie množstvo priečinkov alebo textu je stlačením ľavého tlačidla myši a potiahnutím a zaznačením všetkých priečinkov alebo textu s ktorým chcete pracovať. Viac skratiek nájde na stránke skratky pre Windows.

Klávesnicová skratka pre označenie všetkého

Oznacenie vsetkoho skratka

Príklad ako označiť myšou vybrané priečinky
oznacenie priecinka mysou

Príklad ako označiť myšou vybraný text

 kopirovanie textu

 

Klávesnicové skratky ktoré vám uľahčia prácu na vašej klávesnici.