Písanie na klávesnici

pisanie vsetkymi prstami
Písanie na klávesnici všetkými prstami
Dnes už pri procese písania ľudia nevyužívajú len pero a papier, ale aj počítače, notebooky,
mobily, tablety, písacie stroje a iné. Kým pri dotykovej obrazovke využívajú len jeden prst, na
klávesniciach rôzneho typu by sa po správnosti malo používať všetkých desať a dodržiavať
tak presný strojopis. Aj napriek napredovaniu doby si to stále vyžadujú mnohí
zamestnávatelia. Prečo? Pretože je to omnoho rýchlejšie.
Používanie všetkých 10 prstov sa zvyčajne vyučuje na odborných školách, aby pri práci, kde
je to nevyhnutné boli ľudia schopní rýchlo písať bez toho, aby sa museli pozerať na
klávesnicu. Zíde sa to takmer pri každej práci, pretože to pomáha stáť sa produktívnejším
a vykonať úlohu, pokým pri pomalom písaní aj človek zabudne, čo chcel vlastne napísať.
Dokonca nedostatok týchto zručností nielenže vyzerá amatérsky, ale spomaľuje aj
komunikáciu medzi vami a osobným počítačom.

Odstránenie zlých typických návykov je pravdepodobne najťažšie. Pravdepodobne ste
používali rovnakú metódu písania od momentu, keď ste začali používať klávesnicu až po
dnešok. Takže môžete mať silnejšie prsty skôr na pravej ruke ako ľavej, písať všetko len
dvomi prstami alebo dokonca, čo je asi najhoršie, snažiť sa pomaly trafiť každé tlačidlo
osobitne len jedným prstom. V ideálnom prípade by mali byť vaše ukazováky na klávesoch
„F“ a „J“ a ostatné prsty sa už dostanú na nejaké miesto. Existuje veľa kurzov, kde sa to
môžete naučiť, ale aj mnoho stránok, vďaka ktorým už dnes môžete začať doma trénovať.
Život v digitálnom svete, kde je písanie takmer každodennou potrebou, je dôležité poznať
spôsoby správneho používania klávesnice. Nielenže budete schopní byť produktívnejší a robiť
veci rýchlejšie, ale umožní vám to aj udržať krok s mozgom. Zároveň, ak sa chcete zdať
svojmu existujúcemu alebo budúcemu zamestnávateľovi profesionálny, mali by ste to
ovládať. Niektorí ľudia tak vedia písať aj s použitím dvoch prstov, no aj napriek tomu si
mnohí zamestnávatelia potrpia na dobrom strojopise.