Arduino funkcia digitalRead()

Mikrokontrolér Arduino (Atmega) môže nielen vydávať napätie na svojich pinoch, ale taktiež ich dokáže čítať. V nižšej časti si ukážeme najzákladnejšie príklady, kedy môžte v arduine využiť digitalRead().

Funkcia digitalRead()  je funkcia ktorá, číta hodnoty z vopred zadefinovaného pinu. Hodnoty HIGH alebo LOW. Funkcia digitalRead() je jedna z najzákladnejších funkcii v programovacom jazyku arduino.

Príklad 1

int ledPin = 10; // Tato led dioda je pripojena na pin 10
int buttonPin = 8;  // tlacitko je pripojene na pin 8
int val = 0;   // vpremena ktora definuje ci je tlacitko zap/vyp

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // definuje ze je ledPin output 
 pinMode(buttonPin, INPUT);  // definuje tlacitko ako input
}

void loop() {
 val = digitalRead(inPin);  // cita stav tlacitka a meni ho na premennu val
 digitalWrite(ledPin, val); // snastavuje led na hodnotu tlacidla
}

Príklad 2

int pushButton = 2;


void setup() {

 
 Serial.begin(9600);
 pinMode(pushButton, INPUT);

}

void loop() {
 
 int buttonState = digitalRead(pushButton);
 Serial.println(buttonState);
 delay(1); // delay in between reads for stability

}

Príklad 3

int ledPin = 9;

void setup(){
 pinMode(ledPin,OUTPUT);
}

void loop(){
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 delay(200);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 delay(200);
}

Príklad 4

int ledPin = 9;
int tasterPin = 11;

void setup(){
 pinMode(ledPin,OUTPUT);
 pinMode(tasterPin,INPUT);
}

void loop(){
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 delay(200);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 delay(200);
}

Príklad 5

int LEDblau=6;
int taster=7;
int tasterstatus=0;

void setup()
{
pinMode(LEDblau, OUTPUT);
pinMode(taster, INPUT);
}

void loop() {
tasterstatus=digitalRead(taster);
if (tasterstatus == HIGH)
{
digitalWrite(LEDblau, HIGH);
delay (5000);
digitalWrite(LEDblau, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LEDblau, LOW); 
}
}

Viac informácii nájdete na oficiálnom webe Arduino.