Podstatné mená

Charakteristika „Podstatné mená sú plnovýznamový ( môžu byť vetnými členmi ) a ohybný (môžeme ich skloňovať ) slovný druh, ktorým pomenúvame osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje.“ Delenie: Všeobecné: matka, pes, stolička, múdrosť, beh Vlastné: Peter, Bratislava, Dunaj Konkrétne: ( hmotné – môžeme vidieť/chytiť ): matka, stolička, Peter Abstraktné: ( nehmotné – nemôžeme ich chytiť ): … Čítať ďalej Podstatné mená