Kedy píšem my a mi

  • Kedy píšem „My“ :
  • My – osobné základné zámeno, plurál, Nominatív
  • Použitie:

-Zámenom „my“ referujeme na skupinu ľudí ( do ktorej patríme )
-Príklady:
my žiaci, my športovci, my dievčatá….
„My  vieme ako to naozaj bolo!“

  • Kedy píšem „Mi“ :
  • Mi – osobné základné zámeno, singulár, Datív ( základný tvar- N: JA )
  • Použitie:

-Zámenom „mi“ referujeme na seba
-Príklady:
„To mi nikto nepovedal.“
„ Podaj mi prosím tú knihu.“

  • Pomôcka :
  • my VŠETCI – ak si pomôžeme týmto slovom, budeme vedieť, že referujeme na skupinu, teda my napíšeme s Y
  • PODAJ mi – pri mi si zväčša pomáhame slovesom podať, aby sme vedeli že ide o datív, teda mi napíšeme s I

Autor: Alexandra Jasmína Jursová

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *