Výpočet ceny s a bez DPH – Online Kalkulačka

Vypočítajte si pomocou našej online kalkulačky cenu s DPH a cenu bez DPH všetky údaje sú aktuálne z dňa 13.06.2018.

V prvej variante zadajte do horného polička cenu bez DPH
V druhej variante zadajte do horného polička cenu s DPH

 

 

 

 

Kalkulačka pre výpočet obvodu štvorca

Vypočítajte si online obvod štvorca pomocou online nástroja ktorý sa nachádza v spodnej časti stránky.

Pre výpočet bude potrebovať základný rozmer a to dĺžku strany.

 • o = obvod
 • a = strana

Vzorec

o = 4 × a

Pre automatický výpočet zadajte do políčka s označením a – dĺžku strany štvorca po vyplnení políčka s názvom „Strana ( a )“ sa vám zobrazí výsledok v dolnej časti ktorá je pomenovaná o = obvod ( Výsledok ). Ak chcete kalkulačku reštartovať použite tlačidlo reštart.

 

 

 

 

Kedy používame čiarku

Prípady v ktorých píšme čiarku:

 • Oslovenia a pozdravy
 • Citoslovcia
 • Hodnotiace častice
 • Vymenúvanie- viacnásobný vetný člen
 • Prívlastok
 • Vytýčený vetný člen
 • Súvetia

Oslovenia a pozdravy:

 • Oslovenia: „Dovoľte mi privítať vás, vážení prítomní, na tomto podujatí!“
 • Pozdravy: „Ahoj, ako to ide?“

Citoslovcia:

 • Čiarku píšeme, ak vo vete nahrádzajú vetný člen: „Hav-hav, ozvalo sa z Dunčovej búdy.“

Hodnotiace častice:

 • Čiarku píšme, ak sa týkajú významu celej vety:

„Tieto kvety, očividne, nie je možné pestovať v našich podmienkach.“

Vymenúvanie- viacnásobný vetný člen:

 • „Naši spolužiaci sú múdri, šikovní, kreatívni a učenliví.“

POZOR:

čiarka sa nepíše ak sú členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či – platí v jednoduchej vete aj v súvetí

( „Kúpila som ovocie a zeleninu.“ )

čiarka sa však píše pri kombináciách i-i, aj-aj, ani-ani, alebo-alebo, buď-alebo, či-alebo – platí v jednoduchej vete aj v súvetí

( „Kúpila som aj ovocie, aj zeleninu.“ )

Prívlastok:

 • Prívlastok rozvíja iné vetné členy, je ohraničený čiarkami:

„Ja, tvoja najlepšia kamarátka, by som ti k tvojmu úspechu rada zablahoželala ako prvá.“

„Moja mama, inteligentná a šikovná žena, dnes znova zachránila situáciu.“

Vytýčený vetný člen:

 • „Lúčne kvety, tie má najradšej.“
 • „Domov, tam sa vždy cíti bezpečne.“

Súvetia:

 • Podraďovacie súvetie- hlavná a vedľajšia veta sú vždy oddelené čiarkou: „Keď som tam prišiel prvý raz, bol som naozaj prekvapený.“
 • Priraďovacie súvetie- (platia podobné pravidlá ako pri viacnásobnom vetnom člene) čiarka sa píše ak vety nie sú spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či: „Učila sa, ale skúšku nespravila.“

Spojenia a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom- vždy sa pre nimi píše čiarka:
„Hovorili že sú zodpovední, a pritom neustále porušujú pravidlá.“
„Som odcestovaná, a preto ruším dnešné stretnutie.“

Kedy používame veľké a malé písmená

Ak sa stále mýlite pri písaní veľkých písmen tak by ste si určite mali prečítať tento článok ktorý sa presne týmto problémom bude hlbšie zaoberať. V dolnej časti tejto stránky sme pre Vás detailné rozpísali kedy sa má správne veľké písmeno napísať a kedy nie. Veľké písmená sa v slovenskom jazyku píšu v príde že ide o krstné meno alebo priezvisko pri názvov ulíc a pri pomenovaní príslušnosti obyvateľov krajín, názvy organizácií, inštitúcií, sviatkov, vysokoškolský titul, titul pred menom a v mnoho ďalších prípadov.

Prípady kedy používame veľké písmená:

 • začiatky viet
 • oslovenia v listoch
 • vlastné podstatné mená
 • špeciálne prípady prídavných mien
 • skratky a značky

Začiatky viet:

 • Veta sa vždy začína veľkým písmenom, bez ohľadu na to akým slovom/slovným druhom sa začína
 • Príklady:

Choď kúpiť chleba, prosím.“
Učiteľ by mal byť spravodlivý.“
Tento obraz sa mi naozaj páči.“

Oslovenia v listoch:

 • V listoch, či v iných formách písomnej komunikácie, používame pri osloveniach veľké písmená- najmä, ak ide o formálnu komunikáciu

Príklady:

„Tento list Vám píšem z dôvodu…“
„ A tak by som Vás, prostredníctvom tohoto listu chcela pozvať…“
„…. píšem Ti tento list a posielam Ti s ním kúsok tepla zo slnečného Egypta!“

Vlastné podstatné mená:

 • Pomenovania príslušníkov národov/obyvateľov

Príklady:
Žid, Austrálčan, Slovák, Zvolenčan, Bratislavčan, Záhorák…

 • Pomenovania geografických útvarov, názvy mostov +námestí +ulíc a pod., názvy organizácií, názvy umeleckých a literárnych diel či útvarov ( noviny, časopisy ), názvy sviatkov…

Príklady:
Stredozemné more, Prístavný most, Štefánikova ulica, Ulica Ľudovíta Štúra, Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Maco Mlieč ( J.G. Tajovský ), Veľká noc, Vianoce…

 • Mená a priezviská- ľudské aj zvieracie

Príklady:
Sherlock Holmes, Anna, Pejko, Micka…

Prídavné mená:

 • Privlastňovacie prídavné mená ( pokiaľ sú odvodené od vlastných podstatných mien )

Príklady:
Dankina mama, Annin počítač, Pejkova mrkva…

 • Prívlastky- mená historických osobností

Príklady:
Alexander Veľký, Filip Pekný…
( prívlastok môže byť aj vo forme podstatného mena – Konštantín Filozof… )

 

Skratky a značky:

 • Akademické tituly: M, Ing., MVDr. …
 • Iniciálové skratky: SNP, , SR
 • Skratkové slová- všetky písmená sú veľké: TANAP, CHEMKO
 • Značky chemických prvkov/zlúčenín: NaCl, O, H
 • Mená a priezviská píšeme stále s veľkým začiatočným písmenom v tomto prípade nezáleží akom type vety ho používate ani kde je meno alebo priezvisko vo vete umiestnené. V dole uvedenom príklade si ukážeme aj prípady s titulom kedy sa píše meno a priezvisko s veľkým písmenom.

( Peter Novak, Katarína Košická, Ján Novák, Ing. Peter Košický, Mgr Ján Kováč, Pán Novák, Pani Novákova)

 • Privlastňovacie prídavné mená sú to prídavné mená ktoré sú odvodené od mien. Najčastejšie sa s týmto prípadom stretávame pri ženských priezviskách kde sa na konci pridáva prípona ová príklad :

Pán Buko – Pani Buková dole uvedený prípad vám pomôže pochopiť princíp používania. (Marianov dom, Buková žena, Petrov pes, Ďuricova manželka, Bekerovký dom)

 • Mena a názvy ulíc, námestí, kúpeľov, mostov, miest, krajov a podobne v takých prípadoch píšeme počiatočné písmeno vždy veľké. Ak sa názov ulice skladá z dvoch slov tak sa v tomto prípade píše stale veľké písmeno pri provom slove a malé pri druhom výnimku tvoria len ak je druhé slovo meno alebo priezvisko.

Pre názornú ukážku si uvedieme pár príkladov kedy sa píšu názvy a mená ulice veľkým začiatočným písmenom (Štefánikova ulica, Ulica M. R. Štefánika , Univerzita Karlova, pozývame vás do Bardejovských Kúpeľov na 150 výročie, Karlovo námestie) Takto by sme mohli pokračovať do nekonečna stačí si uvedomiť aky je princíp a samozrejme si to uchovať v hlave do budúcna.

Pomenovania občanov a príslušníkov národov v tomto prípade píšeme veľké písmeno stále či už ide o pomenovanie štátne alebo regionálne dobrý priklad je slovo Bratislavčan kde píšeme automatický veľké písmeno pri slove Slovák je to tiež začiatočné písmeno veľké. Pozrite si pár príkladov ktoré sme pre vás pripravili. (Poliak, Slovák, Bratislavčan , Západoslovenský, Košičan, Holanďan, Nemec, Američan, Róm, Indián a tak ďalej…)

Kedy sa píše malé písmeno

Rodové a druhové mená sú názvy rastlín a živočíchov ich druh alebo rod ktoré stále píšeme malým začiatočním písmenom. Dole uvedené príklady Vám pomôžu pochopiť princíp (mačka domáca, lastovička domáca, bocian biely a tak ďalej…)

Pomenovania jazykov tieto pomenovania sa píšu s malým písomnom viď príklad (nemčina, latinčina, angličtina, polščina, slovenčina a tak ďalej…)

Veríme že vám tento článok pomohol sa zorientovať v tom kedy sa píšu malé a kedy veľké písmená v slovenskom jazyku veríme že nám ostanete verný aj do budúcna. V nasledujúcich mesiacoch budú prídavné ďalšie zaujímavé články, ktoré sa budu venovať slovenskému jazyku.

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa píše široké o s dvoma bodkami – Klávesnicové skratky

V tomto článku si vysvetlime ako si jednoducho na slovenskej klávesnici napíšete o s dvoma bodkami ktoré sa použitá hlavne v nemeckom jazyku. Na slovenskej klávesnici sa tento symbol nenachádza preto si môžte pre jeho vygenerovanie použiť klávesnicovú skratku ALT + 148 v prípade veľkého písmena o s bodkami použite skratku ALT + 153. Ak sa na vašej klávesnici nenachádza číselná klávesnici odporučme vám skopírovať si znak o s bodkami priamo z našej webovej stránky.

S prípadom kedy budete potrebovať napísať o s bodkami sa v slovenskom jazyku často nestretnete aj preto je najčastejšie využitie pri písaní cudzích slov a to hlavne z nemeckého jazyka.

Skratky

Pre vygenerovanie tejto skratky budete potrebovať číselnú klávesnicu viac nájdete na obrázku pod textom.

 1. ĽAVÝ ALT + 153 (číselná klávesnica) = Ö
 2. Ľavý Alt + 0246 (číselná klávesnica) = ö
 3. ĽAVÝ ALT + 148 (číselná klávesnica) = ö

Príklady kedy sa píše o s bodkami

 • höfliche, tröstend, verhören, geschöpf, göttlich, tröpfeln, ölpreise, unförmig, fördernd, stöhnend, schöpfte, spöttern, abgelöst, religiös, vergönnt

Dálšie podobné príklady

– ALT + 147 – malé
– ALT + 0242 – Veľké Ô
– ALT + 132 – malé široké ä
– ALT + 142 – veľké široké Ä
– ALT + 148 – o s bodkami ö
– ALT + 153 – Veľké O s bodkami Ö
– ALT + 129 – u s bodkami ü
– ALT + 154 – veľké U s bodkami Ü

 

Dúfame že vám tento príspevok pomohol. Pre viac znakov si pozrite našú stránku ktorá vám pomôže naučiť sa všetky klávesnicové skratky.

 

 1. Viac o téme špeciálne znaky nájdete na hlavnej stránke.
 2. Ak hľadáte skratky pre system Windows kliknite na odkaz.
 3. V prípade že hľadáte skratky pre smajlíkov nájdete ich tu.
 4. Ak na našej stránke nenájdete to čo hľadáte pozrite si web stránky Microsoft kde nájdete v sekcii Windowszvyšné dostupné informácie.
 5. Ak ste u nás nenašli informácie ktoré sú pre balíček Office (Excel – Word) kliknite na odkaz

 

Obvod trojuholníka kalkulačka a vzorce – Trojuholník obvod vzorec

V tomto článku si opíšeme ako si môžte zmerať obvod trojuholníka. Trojuholník je jeden zo základných geometrických útvarov ktorý ma vždy súčet všetkých uhlov 180 stupňov. Pri každom trojuholníku poznáme tri strany a to je strana a, b a v neposlednom rade strana c. Vzorec pre výpočet obvodu je jeden z najjednoduchších vzorec znie o = a + b + c v tomto prípade znamená skratka o = obvod. Pre tento vzorec patri pravidlo Obvod trojuholníka sa vždy rovná súčtu všetkých troch strán.

 • Základne údaje pre trojuholník
 • základný vzorec o = a + b + c
 • o = obvod ( V tomto prípade obvod trojuholníka. )
 • a b c = Strany
 • súčet všetkých uhlou je stále 180°
 • pri pravouhlom trojuholníku má jeden z vnútorných uhlov má vždy 90°
 • súčet ostatných dvoch ďalších uhlov je spolu 90°
 • poznáme rovnostranný, rovnoramenný a rôznostranný trojuholník

 

 

Veríme že sme vám týmto článkom pomohli vyriešiť váš výpočet. V ďalšom kategórií sa budeme venovať výpočtom obsahu knižnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvod kruhu kalkulačka a vzorce – Ako vypočítať obvod kruhu

Pre výpočet obvodu kruhu môžme použiť vzorec ktorý nájdete pod článkom. V prípade že potrebujete vypočítať obvod kružnice len jeden krát tak použite našu kalkulačku ktorá vám urýchli celý proces výpočtu. Na obrázku sme si vyznačili pre lepšie pochopenie d – priemer kružnice ktorý jednoducho odmetáte zmeraním cez stred kruhu ako ďalšie sme si označili písmeno r – polomer je to polovica priemeru kruhu. V dalších článkoch si rozoberieme ako sa počíta obsah kružnice.

 

Obvod kruhu

 • Vzorec pre výpočet obsahu kružnice  “ o = 2 × πr = πd
 • Zjednodušený vzorec Obvod = 2 × 3,14 × polomer 
 • o = obvod kruhu (kružnice)
 • r = polomer kruhu (kružnice)
 • π = 3,14 “ Písmeno gréckej abecedy nazývané aj

Online kalkulačka ktorá Vám pomôže a urýchli výpočet obvodu bežnej kružnice. Kalkulačka funguje na princípe automatického výpočtu podľa vzorca ktorý je uvedený v hornej časti článku.

 

Pre automatický výpočet zadajte do políčka s označením r – polomer kružnice alebo do polička označeného písmenom d – priemer kruhu po vyplnení oboch políčok sa vám zobrazí výsledok v dolnej časti ktorá je pomenovaná o = obvod ( Výsledok ). Ak chcete kalkulačku reštartovať použite tlačidlo reštart.

Dúfame že Vám bol tento článok užitočný.

 

Zoznam znakov a špeciálnych znakov – Špeciálne symboly na klávesnici

Ak sa Vám často stáva že zabudnete skratku pre symboly a znaky ktoré používate často ale je ťažko zapamätateľná tak v tomto prípade sme tu pre Vás. Naša internetová stránka bola založená presne s toho dôvodu. V tabuľke ktorá sa nachádzajú v dolnej časti tejto stránky kde si podrobne rozoberieme tie najčastejšie používane špeciálne symboly a znaky ktoré nenájdete na svojej počítačovej klávesnici. V tabuľke nájdete symboly ktoré je možné napísať cez alt skratku alebo shift skratku.

Zoznám najčastnejších požívaných znakov a symbolu na klávesnici.

@ – Zavináč 

 • Najčastejšie používaný symbol pri písaní emailov ktoré sú v dnešnej dobe stále viac potrebné či už v práci alebo v osobnom živote.
 • Pravý Alt+V alebo ľavý Alt+64

# – Hashtag

 • Obľúbený znak ktorý využívajú v poslednej dobe všetci mladý ľudia ktorý aktívne používajú sociálne siete ako je Instagram alebo Facebook označte si svoje obľúbené slove symbolom hashtagu.
 • Pravý Alt+X alebo ľavý Alt+35

& – And

 • Obľúbený symbol ktorý nájdeme hlavne v názvoch filmov videí.
 • Pravý Alt+C alebo ľavý Alt+38

\ – Lomítko 

 • Najčastejšie využitie ma lomítko ako znak v programovaní alebo v písaní bežných textov.
 • Pravý Alt+Q alebo ľavý Alt+92

< – Zobáčik do ľava

 • Tento symbol má využitie hlavne v matematike a informatike
 • Pravý Alt+& alebo ľavý Alt+60

– Zobáčik do prava 

 • Tento symbol má využitie hlavne v matematike a informatike
 • Pravý Alt+Y alebo lavý Alt+62

€ – Euro európska mena symbol

 • Znak ktorý netreba predstavovať hlavná mena Európskej únie aj keď sa s ňou denne stretávame malo kto pozná jej skratku. 
 • Pravý Alt+E alebo ľavý Alt+0128

$ – Dolár americká mena symbol

 • Najpouživánejšia svetová mena ktorá sa používa v USA tento viac informácii nájdete v podkategórii Dolár.
 • Pravý Alt+ô alebo ľavý Alt+36

{ – Zložená zátvorka ľava

 • Hlavné využitie má tento symbol v matematike a informatike.
 • Pravý ALT+B alebo ľavý Alt+123

} – Zložená zátvorka prava 

 • Hlavné využitie má tento symbol v matematike a informatike.
 • Pravý ALT+N alebo ľavý Alt+125

[ – Hranata zátvorka ľava

 • Pravý ALT+F alebo ľavý Alt+93

] – Hranata zátvorka prava

 • Pravý ALT+G alebo ľavý Alt+91

°C – Stupeň Celzia

 • Hlavná merná jednotka tepla ktorá siaha až do roku 1742 klávesnicová skratka pre tento znak je uvedená hneď pod textom.
 • Pravý ALT + CTRL + ť

% Procento

 • Tento špeciálny symbol sa nachádza vedľa klávesy čísla nula (0) ktorá sa nachádza v hornej časti na číselnej klávesnice.
 • Shift + = %

Öö Malé a veľké o s dvoma bodkami

 • ĽAVÝ ALT + 153  = Ö
 • Ľavý Alt + 0246 = ö
 • ĽAVÝ ALT + 148 = ö

 

 

Najčastejšie používané skratky klávesnicové skratky na počítači.

Hľadáte spôsob ako skvalitniť a zrýchliť svoju prácu na počítači či už v pracovnom alebo osobnom živote najjednoduchším spôsobom je naučiť sa písať najvážnejšie skratky na klávesnici vášho počítača. Náš web Vám s týmto problémom určite pomôže. Pri práci s počítačom sa často stretávame so základným problémom a tým je znalosť značiek, symbolov alebo skratiek ktoré používame stále dokola ale aj tak si ich nevieme zapamätať. Aj preto sme pre vás pripravili zoznám skratiek ktoré vám pomôžu zefektívniť vašu prácu na maximum. V dole uvedenom zozname nájdete tie najzákladnejšie a najčastejšie používane skratky ktoré vám pomôžu práca s textom v operačnom systéme windows.
Zoznam najpoužívanejších skratiek.

Ctrl + N Nový dokument
Ctrl + A Označenie všetkého (Využitie pri označovaniu textu alebo dokumentov)
Ctrl + H Hľadať určitý text a nahradiť ho iným
Ctrl + F Hľadanie v dokumente často pomenované Find
Ctrl + Y Opakovanie poslednej akcie
Ctrl + Z Krok späť
Ctrl + X Vyradenie výberu
Ctrl + V Vložiť už nekopírovaný obsah (Vložiť)
Ctrl + C Kopírovanie textu alebo dokumentov
Ctrl + P Spustenie tlače (Tlačiť)
Ctrl + S Uloženie dokumentu (Uložiť)
Ctrl + O Otvorenie dokumentu (Otvoriť)

Detailný popis k zoznamu špeciálnych skratiek.

Ctrl + N Skraka pre vytvorenie nového dokumentu – Nový dokument
Obľúbená skratka pri písaní textu urýchľuje prácu na v programoch ako napríklad Microsoft Excel, Word alebo vo windowsáckych programoch ako je Wordpad alebo Poznámkový blok.

Ctrl + A Skratke pre označenie celého textu alebo dokumentov – Označiť všetko
Táto často používaná skratka označí celý text a tým zefektívniť celú vašu prácu s textom alebo s dokumentami. Využitie je v operačnom systéme Windows alebo iných programov na počítači.

Ctrl + F Skratka Hľadanie v dokumente často pomenované Find
Ak hľadáte v rozsiahlom texte nejaké konkrétne kľúčové slovo tak najjednoduchším spôsobom je táto počítačová skratka ktorá vám otvorí políčko a kde môžte napísať slovo a daný program ako google chrom alebo programy v balíčku Microsoft office a v neposlednom rade všetky programy ktoré fungujú v operačnom systéme windows.

Ctrl + Y a Ctrl + Z Krok dopredu a krok dozadu Y je dopredu a Z je dozadu
Jedná z najčastejšie požívaných skratiek pre operačný systém Windows pri stlačený klávesnice Ctrl a Z môžte vráti krok späť a tým skorigovať text. Časté využitie ma táto skratka aj pri webových prehľadaváčoch ako je napríklad Google chrome to znamená že v prípade keď sa chcete vrátiť krok späť a dostať sa na predchádzajúcu stránku tak vám bude táto skrátka nápomocná.
Ctrl + P Skratka pre spustenie tlače pre windows.
Málo ľudí pozná túto skratku aj keď je dobre využiteľná. Táto klávesnicová skratka funguje na každom počítači ktorý ma nainštalovaný operačný systém windows. Veľké využitie ma aj na internete v prípade že si chcete vytlačiť celú webovú stránku alebo označený text tak stlačením týchto dvoch tlačidiel aktivujete skratku pre funkciu tlačiť.

Ctrl + S Uloženie dokumentu rozpisáneho texu – Uložiť
Táto klávesnicová skratka vie byť veľmi užitočná pri písaní texty v prípade že máte rozpísaný a už uložený text tak viete túto skratku využiť pri priebežnom ukladaní daného dokumenty tým obmedzíte stratu už vypracovaného článku alebo iného projektu.